Obchodní podmínky

Cena doručení

Doručení objednávky po České republice

Poštovné je účtováno dle velikosti objednávky (v Kč):

  • při objednávce do 2 000 Kč je poštovné a dobírka účtována ve výši 110 Kč (Česká pošta), 110 Kč (kurýrní služba) nebo 78 Kč (Zásilkovna)
  • při objednávce nad 2 000 Kč je poštovné zdarma (platí pro ČR).

Balné: u objednávek s dodací adresou v České republice je balné zdarma.

Doručení objednávky do zahraničí

Konkrétní parametry objednávky (poštovné, balné, termín, platba, doprava) jsou sestaveny individuálně. Zákazník je informován, expedice je realizována až po potvrzení objednávky zákazníkem.

Způsob a termín doručení

Distribuci zajišťuje Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o.

  • Česká pošta: cca do 3 pracovních dní od expedice zboží.
  • Kurýrní služba: cca do 1 pracovního dne od expedice zboží (kurýrní služba doručuje zásilky do 17 hod., proto doporučujeme zvolit dodací adresu, na které se zdržujete během dne).
  • Osobní odběr na našich odborných knihkupectví: o termínu možného vyzvednutí objednávky vás budeme informovat na váš email. Zboží si můžete vyzvednout do 14 dní.
  • Expedice: cca do 3 pracovních dní od potvrzení objednávky v případě, že se zákazníkem nebude dohodnuto jinak.

Způsob platby

Dobírka

Cenu zaplatíte při převzetí zboží na poště nebo od kurýrní služby. Při tomto způsobu platby účtujeme k ceně objednávky poplatek za zaslání na dobírku ve výši 30 Kč (bez DPH).

Hotovost při osobním odběru

Cenu objednávky zaplatíte při převzetí zboží na odběrných místech v Praze, Plzni a Brně.
Adresu odběrného místa je nutno zvolit při uzavření objednávky.
Na těchto knihkupectvích lze k platbě použít platebních karet.

Uzavření Kupní smlouvy

Kupující a prodávající uzavírají kupní smlouvu, jejímž předmětem je zboží (produkty) nabízené prodávajícím v sortimentu a v množství objednaném kupujícím. K uzavření Kupní smlouvy dochází vystavením objednávky kupujícím a jejím potvrzením prodávajícím v případě, že kupující sdělí kontaktní e-mailovou adresu (nebo pokud prodávající takový kontakt nezná, potom dodáním zboží na adresu sdělenou prodávajícím).

Odstoupení od smlouvy

V souladu s platnými právními předpisy má kupující právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodů do dvou týdnů od převzetí zboží v případě, že zboží objednal a bylo mu doručeno. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutno splnit uvedené podmínky:

a) Odeslat dopis (nejlépe e-mailem na adresu prodejce) s textem:

"Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne ................... č. (číslo faktury) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží ve výši ............... Kč na účet číslo: .........................., nebo na adresu ..................." Datum a podpis.

Jiný způsob vrácení uhrazené částky není možný.

b) Zboží doručit na níže uvedenou adresu prodávajícího spolu s přiloženou kopií výše uvedeného dopisu.

Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk. s r.o.,Řipská 23, 130 00 Praha 3

Zboží odesílané a doručené zpět na adresu prodávajícího nesmí být použité, musí být nepoškozené, kompletní a s kopií dokladu o koupi. Zboží zasílejte pokud možno v originálním obalu nebo v jiném vhodném obalu, který zabrání poškození výrobku. Neposílejte zboží na dobírku - nebude převzato. Doporučuje se zboží pojistit.

V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.

c) Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží zašleme peněžní částku sníženou o náklady na distribuci zásilky nejlépe převodem na účet kupujícího (bude-li prodávajícímu oznámen), a to nejpozději do 3 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Příslušnou finanční částku lze vyplatit v hotovosti při osobním předání zboží.

d) V případě, že kupující nesplní podmínky uvedené shora, nedojde k právoplatnému odstoupení od smlouvy. Doručené zboží bude vráceno na náklady kupujícího. Prodávající je pak oprávněn účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady.

Reklamační řád

1. Kupující podá reklamaci prostřednictvím pošty, a to zasláním reklamace na adresu:
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk. s r.o.
Řipská 23
130 00 Praha 3

2. Každá reklamace musí obsahovat:

  • číslo objednávky,
  • popis zjištěných závad,
  • kontaktní údaje na reklamujícího,
  • reklamovanou/né knihy.

3. Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 5 pracovních dnů a vyrozumí kupujícího elektronickou poštou, pokud se s kupujícím nedohodne jinak.

4. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.

5. Pokud prodávající reklamaci uzná, nakupujícímu vyvstává nárok na vrácení částky za reklamované zboží. Prodejce nevrací částku zaplacenou za balné, poštovné nebo dobírkovné.

Ochrana informací

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod., s výjimkou nezbytných potřeb prodávajícího pro uskutečnění obchodu (případy související s distribucí či platebním stykem týkající se objednaného zboží - sdělení jména a adresy dodání pro přepravu zboží). Prodávající se zavazuje k tomu, že na přání zákazníka a bez udání důvodu, jeho osobní data vymaže z databáze zákazníků a umožní kontrolu tohoto zásahu do databáze.

Omezení odpovědnosti

Prodávající nenese odpovědnost za nahodilé, zvláštní, nepřímé nebo náhodné škody včetně ušlého zisku, přerušení podnikání, ztráty dat, ublížení na zdraví nebo jakékoliv majetkové nebo nemajetkové újmy i pokud by byl prodávající informován o možnosti způsobení těchto škod.

Závěrečná ustanovení

Provozování internetového obchodu se řídí platnými pravidly v tomto druhu podnikání. V případě nejasností některých ustanovení (nebo pokud by se kupující domníval, že jsou neúplná) prodávající poskytne veškeré potřebné konzultace a vysvětlení.