č. 6/2015 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

Předpis č. 6/2015 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

vyhlášeno: 09.01.2015

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2015-6

--
RSS kanál zakonyprolidi.cz
Nové vyhlášené předpisy Sbírky zákonů ČR
Legislativní novinky - Seznam nově vyhlášených předpisů Sbírky zákonů ČR
Zakonyprolidi.cz
Vyhlášené znění: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2015-6