č. 158/2015 Sb. - Nařízení vlády o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné ...

Předpis č. 158/2015 Sb. - Nařízení vlády o stanovení vyměřovacího základu u osoby, za kterou je plátcem pojistného na veřejné zdravotní pojištění stát

vyhlášeno: 30.06.2015

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2015-158

--
RSS kanál zakonyprolidi.cz
Nové vyhlášené předpisy Sbírky zákonů ČR
Legislativní novinky - Seznam nově vyhlášených předpisů Sbírky zákonů ČR
Zakonyprolidi.cz
Vyhlášené znění: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2015-158