Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.01.2020 - č. 154/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 312/2012 Sb., o stanove...

Předpis č. 154/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 312/2012 Sb., o stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných pro vnitrozemská a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší

01.01.2020 - č. 319/2019 Sb. - Vyhláška o energetickém štítkování a ekodesignu výrobků spoj...

Předpis č. 319/2019 Sb. - Vyhláška o energetickém štítkování a ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie

01.01.2020 - č. 321/2019 Sb. - Nařízení o úpravě náhrady

Předpis č. 321/2019 Sb. - Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů [nařízení o úpravě náhrady]

01.01.2020 - č. 322/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb....

Předpis č. 322/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2020 - č. 323/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 245/2002 Sb., o době lo...

Předpis č. 323/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2020 - č. 245/2002 Sb. - Vyhláška o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších p... - ve znění 323/2019 Sb.

Předpis č. 245/2002 Sb. - Vyhláška Ministerstva zemědělství o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu

01.01.2020 - č. 329/2019 Sb. - Vyhláška o předepisování léčivých přípravků při poskytování ...

Předpis č. 329/2019 Sb. - Vyhláška o předepisování léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb

01.01.2020 - č. 332/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 76/2015 Sb....

Předpis č. 332/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2020 - č. 334/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 448/2006 Sb., o provede...

Předpis č. 334/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 448/2006 Sb., o provedení některých ustanovení plemenářského zákona, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2020 - č. 335/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2016 Sb...

Předpis č. 335/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění nařízení vlády č. 471/2017 Sb.

01.01.2020 - č. 336/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů...

Předpis č. 336/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů

01.01.2020 - č. 338/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb...

Předpis č. 338/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění nařízení vlády č. 202/2018 Sb.

01.01.2020 - č. 448/2006 Sb. - Vyhláška o provedení plemenářského zákona - ve znění 334/2019 Sb.

Předpis č. 448/2006 Sb. - Vyhláška o provedení některých ustanovení plemenářského zákona

01.01.2020 - č. 331/2019 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách provádění navazujícího opatření ...

Předpis č. 331/2019 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách provádění navazujícího opatření ekologické zemědělství

01.01.2020 - č. 330/2019 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách provádění navazujících agroenvir...

Předpis č. 330/2019 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření

01.01.2020 - č. 341/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 209/2004 Sb., o bližšíc...

Předpis č. 341/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 209/2004 Sb., o bližších podmínkách nakládání s geneticky modifikovanými organismy a genetickými produkty, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2020 - č. 343/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočt...

Předpis č. 343/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2020 - č. 344/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, ...

Předpis č. 344/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2020 - č. 345/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu...

Předpis č. 345/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 364/2009 Sb., o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy), ve znění pozdějších předpisů

01.01.2020 - č. 347/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb...

Předpis č. 347/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419