Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.07.2021 - č. 78/2021 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 108/2011 Sb., o měření ...

Předpis č. 78/2021 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 108/2011 Sb., o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 459/2012 Sb., o požadavcích na biometan, způsob měření biometanu a kvality biometanu dodávaného do přepravní soustavy, distribuční soustavy nebo podzemních zásobníků plynu

01.07.2021 - č. 150/2021 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpr...

Předpis č. 150/2021 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 289/2005 Sb., o Vojenském zpravodajství, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

01.07.2021 - č. 159/2021 Sb. - Vyhláška o veterinárních přípravcích a veterinárních technic...

Předpis č. 159/2021 Sb. - Vyhláška o veterinárních přípravcích a veterinárních technických prostředcích

01.07.2021 - č. 163/2021 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 30/2017 Sb., k proveden...

Předpis č. 163/2021 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 30/2017 Sb., k provedení zákona o centrální evidenci účtů

01.07.2021 - č. 181/2021 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 226/2019 Sb., o zdravot...

Předpis č. 181/2021 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 226/2019 Sb., o zdravotní způsobilosti ke službě v bezpečnostních sborech

01.07.2021 - č. 189/2021 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Pa...

Předpis č. 189/2021 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

01.07.2021 - č. 191/2021 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a z...

Předpis č. 191/2021 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

01.07.2021 - č. 192/2021 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník...

Předpis č. 192/2021 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů

01.07.2021 - č. 197/2021 Sb. - Nařízení vlády o ocenění udělovaném Úřadem pro ochranu hospo...

Předpis č. 197/2021 Sb. - Nařízení vlády o ocenění udělovaném Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže

01.07.2021 - č. 208/2021 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb...

Předpis č. 208/2021 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů

01.07.2021 - č. 459/2012 Sb. - Vyhláška o požadavcích na biometan, způsob měření biometanu ... - ve znění 78/2021 Sb.

Předpis č. 459/2012 Sb. - Vyhláška o požadavcích na biometan, způsob měření biometanu a kvality biometanu dodávaného do přepravní soustavy, distribuční soustavy nebo podzemních zásobníků plynu

01.07.2021 - č. 210/2021 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Lochkovský pro...

Předpis č. 210/2021 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Lochkovský profil a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

01.07.2021 - č. 211/2021 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Řežabinec a st...

Předpis č. 211/2021 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Řežabinec a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

01.07.2021 - č. 212/2021 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Přírodní rezervace Kaňon Blanice a stan...

Předpis č. 212/2021 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Přírodní rezervace Kaňon Blanice a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

01.07.2021 - č. 213/2021 Sb. - Vyhláška o změně a zrušení některých právních předpisů o vyh...

Předpis č. 213/2021 Sb. - Vyhláška o změně a zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území

01.07.2021 - č. 214/2021 Sb. - Nařízení vlády o stanovení výše prostředků státního rozpočtu...

Předpis č. 214/2021 Sb. - Nařízení vlády o stanovení výše prostředků státního rozpočtu určených pro poskytnutí finančních kompenzací nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi skleníkových plynů do cen elektřiny, za rok 2020

01.07.2021 - č. 215/2021 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 215/2020 Sb...

Předpis č. 215/2021 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 215/2020 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, ve znění pozdějších předpisů

01.07.2021 - č. 225/2021 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 345/1999 Sb., kterou se...

Předpis č. 225/2021 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů

01.07.2021 - č. 228/2021 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2017 Sb....

Předpis č. 228/2021 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2017 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na dodávky ovoce, zeleniny, mléka a výrobků z nich do škol a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů

30.06.2021 - č. 257/2021 Sb. - Nařízení vlády o použití peněžních prostředků Státního fondu...

Předpis č. 257/2021 Sb. - Nařízení vlády o použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou dotace a úvěru na obnovu obydlí postiženého živelní pohromou dne 24. června 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419