Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

02.04.2020 - č. 145/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 377 o subjektech kritické ...

Předpis č. 145/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 377 o přijetí krizového opatření

č. 147/2020 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za r...

Předpis č. 147/2020 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2019 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

02.04.2020 - č. 146/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 104/2020 Sb...

Předpis č. 146/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 104/2020 Sb., o zákazu distribuce léčiv v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2

č. 146/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 104/2020 Sb., o zákazu distribuce léčiv v souvislos...

Předpis č. 146/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 104/2020 Sb., o zákazu distribuce léčiv v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2

01.04.2020 - č. 103/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 282/2013 Sb...

Předpis č. 103/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 282/2013 Sb., o stanovení seznamu stanovených výrobků, podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dovoz nebo přepravu, o stanovení některých podmínek pro určené výrobky, za nichž lze uskutečnit jejich vývoz, a o stanovení náležitostí a vzorů žádostí o udělení povolení a povolení k vývozu

01.04.2020 - č. 282/2013 Sb. - Nařízení vlády o stanovení seznamu stanovených výrobků, podm... - ve znění 103/2020 Sb.

Předpis č. 282/2013 Sb. - Nařízení vlády o stanovení seznamu stanovených výrobků, podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dovoz nebo přepravu, o stanovení některých podmínek pro určené výrobky, za nichž lze uskutečnit jejich vývoz, a o stanovení náležitostí a vzorů žádostí o udělení povolení a povolení k vývozu

01.04.2020 - č. 118/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České...

Předpis č. 118/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, ve znění pozdějších předpisů

č. 145/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 377 o subjektech kritické infrastruktury, které jsou dotčenými zam...

Předpis č. 145/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 377 o přijetí krizového opatření

č. 144/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 369 o nařízení přednostního zásobování Ministerstva vnitra právnic...

Předpis č. 144/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 369 o přijetí krizového opatření

01.04.2020 - č. 311/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronickýc...

Předpis č. 311/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů

01.04.2020 - č. 48/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmo...

Předpis č. 48/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů

01.04.2020 - č. 52/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách pro...

Předpis č. 52/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb.

01.04.2020 - č. 56/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb...

Předpis č. 56/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění pozdějších předpisů

01.04.2020 - č. 58/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 423/2011 Sb., o způsobu...

Předpis č. 58/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 423/2011 Sb., o způsobu výpočtu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát

01.04.2020 - č. 61/2020 Sb. - Nařízení vlády o zvýšení částek životního minima a existenčn...

Předpis č. 61/2020 Sb. - Nařízení vlády o zvýšení částek životního minima a existenčního minima

01.04.2020 - č. 423/2011 Sb. - Vyhláška o způsobu výpočtu nákladů na činnost odborného lesn... - ve znění 58/2020 Sb.

Předpis č. 423/2011 Sb. - Vyhláška o způsobu výpočtu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát

31.03.2020 - č. 142/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 334 o zákaze vstupu na úze...

Předpis č. 142/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 334 o přijetí krizového opatření

č. 143/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 352 o zákazu po dobu trvání nouzového stavu platnosti nařízení, kt...

Předpis č. 143/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 352 o přijetí krizového opatření

č. 139/2020 Sb. - Vyhláška o poskytnutí služebního volna vojákům z povolání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při...

Předpis č. 139/2020 Sb. - Vyhláška o poskytnutí služebního volna vojákům z povolání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020

30.03.2020 - č. 139/2020 Sb. - Vyhláška o poskytnutí služebního volna vojákům z povolání v ...

Předpis č. 139/2020 Sb. - Vyhláška o poskytnutí služebního volna vojákům z povolání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422