Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

č. 204/2021 Sb. - Vyhláška o seznamu potravin podle § 9b odst. 1 písm. c) zákona o potravinách a tabákových výrobcích

Předpis č. 204/2021 Sb. - Vyhláška o seznamu potravin podle § 9b odst. 1 písm. c) zákona o potravinách a tabákových výrobcích

č. 203/2021 Sb. - Nařízení vlády o určení národního kontaktního místa pro výměnu informací o souladu poplašných a sign...

Předpis č. 203/2021 Sb. - Nařízení vlády o určení národního kontaktního místa pro výměnu informací o souladu poplašných a signalizačních zbraní se stanovenými technickými specifikacemi

26.05.2021 - č. 455/2009 Sb. - Nařízení vlády, kterým se pro účely trestního zákoníku stano... - ve znění 206/2021 Sb.

Předpis č. 455/2009 Sb. - Nařízení vlády, kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, které rostliny nebo houby se považují za rostliny a houby obsahující omamnou nebo psychotropní látku a jaké je jejich množství větší než malé ve smyslu trestního zákoníku

25.05.2021 - č. 185/2021 Sb. - Vyhláška o vydání zlaté mince „Městská památková rezervace C...

Předpis č. 185/2021 Sb. - Vyhláška o vydání zlaté mince „Městská památková rezervace Cheb“ po 5000 Kč

č. 202/2021 Sb. - Vyhláška o lesní hospodářské evidenci

Předpis č. 202/2021 Sb. - Vyhláška o lesní hospodářské evidenci

č. 201/2021 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

Předpis č. 201/2021 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

č. 200/2021 Sb. - Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v souvislosti se stanovením oborů vzdělání, ve kterých lze...

Předpis č. 200/2021 Sb. - Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky v souvislosti se stanovením oborů vzdělání, ve kterých lze získat střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitní zkouškou

č. 199/2021 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 31/2016 Sb., o prokazování znalosti českého jazyka ...

Předpis č. 199/2021 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 31/2016 Sb., o prokazování znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu

20.05.2021 - č. 137/2021 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb....

Předpis č. 137/2021 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů

20.05.2021 - č. 195/2021 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb...

Předpis č. 195/2021 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů

19.05.2021 - č. 198/2021 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 468/2008 Sb...

Předpis č. 198/2021 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 468/2008 Sb., o zajišťování bezpečnosti určených ústavních činitelů České republiky, ve znění nařízení vlády č. 398/2015 Sb.

19.05.2021 - č. 468/2008 Sb. - Nařízení vlády o zajišťování bezpečnosti určených ústavních ... - ve znění 198/2021 Sb.

Předpis č. 468/2008 Sb. - Nařízení vlády o zajišťování bezpečnosti určených ústavních činitelů České republiky

18.05.2021 - č. 196/2021 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 458/2013 Sb...

Předpis č. 196/2021 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 458/2013 Sb., o seznamu výchozích a pomocných látek a jejich ročních množstevních limitech, ve znění pozdějších předpisů

č. 198/2021 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 468/2008 Sb., o zajišťování bezpečnosti určených ús...

Předpis č. 198/2021 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 468/2008 Sb., o zajišťování bezpečnosti určených ústavních činitelů České republiky, ve znění nařízení vlády č. 398/2015 Sb.

č. 197/2021 Sb. - Nařízení vlády o ocenění udělovaném Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže

Předpis č. 197/2021 Sb. - Nařízení vlády o ocenění udělovaném Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže

č. 196/2021 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 458/2013 Sb., o seznamu výchozích a pomocných látek...

Předpis č. 196/2021 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 458/2013 Sb., o seznamu výchozích a pomocných látek a jejich ročních množstevních limitech, ve znění pozdějších předpisů

č. 195/2021 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zd...

Předpis č. 195/2021 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů

12.05.2021 - č. 174/2021 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a...

Předpis č. 174/2021 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

č. 194/2021 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

Předpis č. 194/2021 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

12.05.2021 - č. 193/2021 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 9 odst. 1 věty t...

Předpis č. 193/2021 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 30. března 2021 sp. zn. Pl. ÚS 9/20 ve věci návrhu na zrušení § 9 odst. 1 věty třetí zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění zákona č. 296/2017 Sb.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413