Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

č. 116/2021 Sb. - Usnesení vlády České repubiky č. 241 o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 114/2021 Sb.

Předpis č. 116/2021 Sb. - Usnesení vlády České repubiky č. 241 o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 114/2021 Sb.

č. 90/2021 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2...

Předpis č. 90/2021 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

č. 88/2021 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ...

Předpis č. 88/2021 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

č. 89/2021 Sb. - Zákon o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některý...

Předpis č. 89/2021 Sb. - Zákon o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů

č. 93/2021 Sb. - Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných ...

Předpis č. 93/2021 Sb. - Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí

č. 92/2021 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 600/2020 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2021

Předpis č. 92/2021 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 600/2020 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2021

01.03.2021 - č. 92/2021 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 600/2020 Sb., o státním rozpo...

Předpis č. 92/2021 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 600/2020 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2021

č. 91/2021 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí

Předpis č. 91/2021 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí

01.03.2021 - č. 44/2021 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 49/2011 Sb., o vymezení...

Předpis č. 44/2021 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 49/2011 Sb., o vymezení útvarů povrchových vod

01.03.2021 - č. 46/2021 Sb. - Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař be...

Předpis č. 46/2021 Sb. - Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene anesteziologického

01.03.2021 - č. 49/2011 Sb. - Vyhláška o vymezení útvarů povrchových vod - ve znění 44/2021 Sb.

Předpis č. 49/2011 Sb. - Vyhláška o vymezení útvarů povrchových vod

01.03.2021 - č. 51/2021 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském zác...

Předpis č. 51/2021 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění zákona č. 183/2017 Sb.

01.03.2021 - č. 52/2021 Sb. - Vyhláška o tiskopisu pro uplatnění nároku na náhradu nákladů...

Předpis č. 52/2021 Sb. - Vyhláška o tiskopisu pro uplatnění nároku na náhradu nákladů za zásah z důvodu vzniku újmy způsobené provozem vozidla

01.03.2021 - č. 54/2021 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 330/2019 Sb...

Předpis č. 54/2021 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 330/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření, ve znění nařízení vlády č. 217/2020 Sb., a nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

01.03.2021 - č. 55/2021 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 331/2019 Sb...

Předpis č. 55/2021 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 331/2019 Sb., o podmínkách provádění navazujícího opatření ekologické zemědělství, ve znění nařízení vlády č. 217/2020 Sb., a další související nařízení vlády

01.03.2021 - č. 320/2015 Sb. - Zákon o hasičském záchranném sboru - ve znění 51/2021 Sb.

Předpis č. 320/2015 Sb. - Zákon o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru)

01.03.2021 - č. 79/2021 Sb. - Nařízení vlády o jednoznačném označení identifikujícím subje...

Předpis č. 79/2021 Sb. - Nařízení vlády o jednoznačném označení identifikujícím subjekt převádějící palnou zbraň na trvalé civilní použití

01.03.2021 - č. 83/2021 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 22/2013 Sb., o vzdělává...

Předpis č. 83/2021 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 22/2013 Sb., o vzdělávání na úseku ochrany zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů

01.03.2021 - č. 86/2021 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 471/2001 Sb., o technic...

Předpis č. 86/2021 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly, ve znění vyhlášky č. 255/2010 Sb.

01.03.2021 - č. 87/2021 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 252/2013 Sb., o rozsahu...

Předpis č. 87/2021 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 252/2013 Sb., o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405