Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

29.04.2020 - č. 215/2020 Sb. - Nařízení vlády o provedení některých ustanovení zákona o poj...

Předpis č. 215/2020 Sb. - Nařízení vlády o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou

č. 216/2020 Sb. - Vyhláška o nastavitelných parametrech přerozdělování finančních prostředků veřejného zdravotního poj...

Předpis č. 216/2020 Sb. - Vyhláška o nastavitelných parametrech přerozdělování finančních prostředků veřejného zdravotního pojištění pro rok 2021

č. 215/2020 Sb. - Nařízení vlády o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní ...

Předpis č. 215/2020 Sb. - Nařízení vlády o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou

č. 214/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a ...

Předpis č. 214/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů

28.04.2020 - č. 213/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 483 o zrušení zákazu zpopl...

Předpis č. 213/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 483 o zrušení krizového opatření

27.04.2020 - č. 170/2020 Sb. - Vyhláška o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro...

Předpis č. 170/2020 Sb. - Vyhláška o způsobu oceňování nákladů na zdravotní služby pro účely přerozdělování

27.04.2020 - č. 193/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 443 o cizineckém režimu

Předpis č. 193/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 443 o přijetí krizového opatření

27.04.2020 - č. 195/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 453 o zákazu maloobchodníh...

Předpis č. 195/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 453 o přijetí krizového opatření

27.04.2020 - č. 197/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 455 o vzdělávání žáků a st...

Předpis č. 197/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 455 o přijetí krizového opatření

27.04.2020 - č. 204/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 462 o pozastavení činnosti...

Předpis č. 204/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 462 o přijetí krizového opatření

č. 211/2020 Sb. - Vyhláška o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

Předpis č. 211/2020 Sb. - Vyhláška o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

27.04.2020 - č. 207/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech roz...

Předpis č. 207/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, ve znění zákona č. 277/2019 Sb.

27.04.2020 - č. 208/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpo...

Předpis č. 208/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020, ve znění zákona č. 129/2020 Sb.

27.04.2020 - č. 209/2020 Sb. - Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie kor...

Předpis č. 209/2020 Sb. - Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty

27.04.2020 - č. 210/2020 Sb. - Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie kor...

Předpis č. 210/2020 Sb. - Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání

27.04.2020 - č. 211/2020 Sb. - Vyhláška o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém polo...

Předpis č. 211/2020 Sb. - Vyhláška o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020

č. 210/2020 Sb. - Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sl...

Předpis č. 210/2020 Sb. - Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících podnikání

č. 209/2020 Sb. - Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sl...

Předpis č. 209/2020 Sb. - Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na nájemce prostor sloužících k uspokojování bytové potřeby, na příjemce úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje bydlení a v souvislosti s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty

č. 208/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020, ve zněn...

Předpis č. 208/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020, ve znění zákona č. 129/2020 Sb.

č. 207/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, ve znění zákona č....

Předpis č. 207/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, ve znění zákona č. 277/2019 Sb.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419