Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

č. 159/2020 Sb. - Zákon o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru...

Předpis č. 159/2020 Sb. - Zákon o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2

14.04.2020 - č. 160/2020 Sb. - Zákon o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální p...

Předpis č. 160/2020 Sb. - Zákon o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii v roce 2020

14.04.2020 - č. 161/2020 Sb. - Zákon o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti v souvis...

Předpis č. 161/2020 Sb. - Zákon o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

č. 174/2020 Sb. - Nařízení o zajištění nezbytné péče o děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zamě...

Předpis č. 174/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

č. 173/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

Předpis č. 173/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

č. 172/2020 Sb. - Nařízení vlády o použití Armády České republiky k záchranným pracím spočívajícím ve vykonávání pomoc...

Předpis č. 172/2020 Sb. - Nařízení vlády o použití Armády České republiky k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2

14.04.2020 - č. 172/2020 Sb. - Nařízení vlády o použití Armády ČR k záchranným pracím spočí...

Předpis č. 172/2020 Sb. - Nařízení vlády o použití Armády České republiky k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2

14.04.2020 - č. 173/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 415 o zrušení bodu I. odst...

Předpis č. 173/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

14.04.2020 - č. 174/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 416 o zajištění nezbytné p...

Předpis č. 174/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

č. 158/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních ...

Předpis č. 158/2020 Sb. - k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb

č. 157/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky o zrušení krizového opatření

Předpis č. 157/2020 Sb. - o zrušení krizového opatření

č. 156/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-...

Předpis č. 156/2020 Sb. - o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2

č. 155/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 83/2020 Sb., o povolání vojáků v činné službě a pří...

Předpis č. 155/2020 Sb. - kterým se mění nařízení vlády č. 83/2020 Sb., o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2

č. 154/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritick...

Předpis č. 154/2020 Sb. - kterým se mění nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury,

09.04.2020 - č. 154/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 432/2010 Sb...

Předpis č. 154/2020 Sb. - kterým se mění nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury,

09.04.2020 - č. 155/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 83/2020 Sb....

Předpis č. 155/2020 Sb. - kterým se mění nařízení vlády č. 83/2020 Sb., o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2

09.04.2020 - č. 156/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu...

Předpis č. 156/2020 Sb. - o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2

09.04.2020 - č. 158/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 404 k zajištění poskytován...

Předpis č. 158/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu

09.04.2020 - č. 432/2010 Sb. - Nařízení vlády o kritériích pro určení prvku kritické infras... - ve znění 154/2020 Sb.

Předpis č. 432/2010 Sb. - Nařízení vlády o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413