Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

13.05.2020 - č. 243/2020 Sb. - Zákon o pravomoci Policie České republiky a obecní policie p...

Předpis č. 243/2020 Sb. - Zákon o pravomoci Policie České republiky a obecní policie postihovat porušení krizových opatření a mimořádných opatření nařízených v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 na území České republiky

č. 245/2020 Sb. - Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 04/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovaný...

Předpis č. 245/2020 Sb. - Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 04/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2020

č. 244/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 41/2017 Sb., o údajích centrálního registru adminis...

Předpis č. 244/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 41/2017 Sb., o údajích centrálního registru administrativních budov

č. 242/2020 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Bílina č. 10/2015 o regulaci...

Předpis č. 242/2020 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 7. dubna 2020 sp. zn. Pl. ÚS 41/18 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Bílina č. 10/2015 o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her

12.05.2020 - č. 240/2020 Sb. - Rozhodnutí prezidenta republiky, kterým se stanoví dny konán...

Předpis č. 240/2020 Sb. - Rozhodnutí prezidenta republiky, kterým se stanoví dny konání doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky

12.05.2020 - č. 242/2020 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení obecně závazné vyh...

Předpis č. 242/2020 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 7. dubna 2020 sp. zn. Pl. ÚS 41/18 ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Bílina č. 10/2015 o regulaci provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her

č. 241/2020 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí

Předpis č. 241/2020 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí

č. 240/2020 Sb. - Rozhodnutí prezidenta republiky, kterým se stanoví dny konání doplňovacích voleb do Senátu Parlament...

Předpis č. 240/2020 Sb. - Rozhodnutí prezidenta republiky, kterým se stanoví dny konání doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky

č. 239/2020 Sb. - Vyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Bečov nad Teplou“ po 5 000 Kč

Předpis č. 239/2020 Sb. - Vyhláška o vydání zlaté mince „Hrad Bečov nad Teplou“ po 5 000 Kč

č. 238/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a...

Předpis č. 238/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

č. 237/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o...

Předpis č. 237/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

12.05.2020 - č. 206/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdr...

Předpis č. 206/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů

11.05.2020 - č. 220/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 491 o vzdělávání žáků a st...

Předpis č. 220/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 491 o přijetí krizového opatření

11.05.2020 - č. 223/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 490 o pobývání na veřejně ...

Předpis č. 223/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 490 o přijetí krizového opatření

11.05.2020 - č. 224/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 493 o přítomnosti veřejnos...

Předpis č. 224/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 493 o přijetí krizového opatření

11.05.2020 - č. 225/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 506 o zrušení usnesení vlá...

Předpis č. 225/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 506 o zrušení krizového opatření

11.05.2020 - č. 226/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 511 o cizineckém režimu

Předpis č. 226/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 511 o zrušení krizového opatření

11.05.2020 - č. 227/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 512 o zrušení usnesení vlá...

Předpis č. 227/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 512 o zrušení krizového opatření

11.05.2020 - č. 235/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 521, kterým se nařízení o ...

Předpis č. 235/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 521 o přijetí krizového opatření

č. 236/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 538 o přijetí krizového opatření

Předpis č. 236/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 538 o přijetí krizového opatření

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419