Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

č. 215/2021 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 215/2020 Sb., o provedení některých ustanovení záko...

Předpis č. 215/2021 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 215/2020 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, ve znění pozdějších předpisů

č. 214/2021 Sb. - Nařízení vlády o stanovení výše prostředků státního rozpočtu určených pro poskytnutí finančních komp...

Předpis č. 214/2021 Sb. - Nařízení vlády o stanovení výše prostředků státního rozpočtu určených pro poskytnutí finančních kompenzací nepřímých nákladů pro odvětví, u kterých bylo zjištěno značné riziko úniku uhlíku v důsledku promítnutí nákladů spojených s emisemi skleníkových plynů do cen elektřiny, za rok 2020

03.06.2021 - č. 184/2021 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb...

Předpis č. 184/2021 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění pozdějších předpisů

01.06.2021 - č. 37/2021 Sb. - Zákon o evidenci skutečných majitelů

Předpis č. 37/2021 Sb. - Zákon o evidenci skutečných majitelů

01.06.2021 - č. 121/2008 Sb. - Zákon o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících stá... - ve znění 527/2020 Sb.

Předpis č. 121/2008 Sb. - Zákon o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů

01.06.2021 - č. 180/2021 Sb. - Vyhláška o náležitostech formulářů k evidenci skutečných maj...

Předpis č. 180/2021 Sb. - Vyhláška o náležitostech formulářů k evidenci skutečných majitelů a o změně souvisejících vyhlášek

č. 213/2021 Sb. - Vyhláška o změně a zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území

Předpis č. 213/2021 Sb. - Vyhláška o změně a zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území

č. 212/2021 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Přírodní rezervace Kaňon Blanice a stanovení jejích bližších ochranných podmíne...

Předpis č. 212/2021 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Přírodní rezervace Kaňon Blanice a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

č. 211/2021 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Řežabinec a stanovení jejích bližších ochranných podmí...

Předpis č. 211/2021 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Řežabinec a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

č. 210/2021 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Lochkovský profil a stanovení jejích bližších ochranný...

Předpis č. 210/2021 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Lochkovský profil a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

27.05.2021 - č. 203/2021 Sb. - Nařízení vlády o určení národního kontaktního místa pro výmě...

Předpis č. 203/2021 Sb. - Nařízení vlády o určení národního kontaktního místa pro výměnu informací o souladu poplašných a signalizačních zbraní se stanovenými technickými specifikacemi

27.05.2021 - č. 209/2021 Sb. - Vyhláška o odměně a náhradě hotových výdajů likvidátora bank...

Předpis č. 209/2021 Sb. - Vyhláška o odměně a náhradě hotových výdajů likvidátora banky a spořitelního a úvěrního družstva

26.05.2021 - č. 89/2021 Sb. - Zákon o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/...

Předpis č. 89/2021 Sb. - Zákon o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů

26.05.2021 - č. 90/2021 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnickýc...

Předpis č. 90/2021 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

26.05.2021 - č. 170/2021 Sb. - Vyhláška o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony pro...

Předpis č. 170/2021 Sb. - Vyhláška o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony prováděné Státním ústavem pro kontrolu léčiv podle zákona o zdravotnických prostředcích

26.05.2021 - č. 171/2021 Sb. - Vyhláška o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony pro...

Předpis č. 171/2021 Sb. - Vyhláška o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony prováděné Státním ústavem pro kontrolu léčiv podle zákona o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro

26.05.2021 - č. 186/2021 Sb. - Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o zdravotni...

Předpis č. 186/2021 Sb. - Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o zdravotnických prostředcích

26.05.2021 - č. 187/2021 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 62/2015 Sb., o proveden...

Předpis č. 187/2021 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 62/2015 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o zdravotnických prostředcích

26.05.2021 - č. 62/2015 Sb. - Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o diagnosti... - ve znění 187/2021 Sb.

Předpis č. 62/2015 Sb. - Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro

č. 209/2021 Sb. - Vyhláška o odměně a náhradě hotových výdajů likvidátora banky a spořitelního a úvěrního družstva

Předpis č. 209/2021 Sb. - Vyhláška o odměně a náhradě hotových výdajů likvidátora banky a spořitelního a úvěrního družstva

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413