Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

06.05.2020 - č. 230/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 133/2020 Sb., o některých úpr...

Předpis č. 230/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 133/2020 Sb., o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020

č. 230/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 133/2020 Sb., o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislo...

Předpis č. 230/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 133/2020 Sb., o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020

č. 229/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, v s...

Předpis č. 229/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2

č. 228/2020 Sb. - Zákon o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění dluhů Českomoravské záruční a rozvojov...

Předpis č. 228/2020 Sb. - Zákon o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění dluhů Českomoravské záruční a rozvojové banky, a. s., vyplývajících z ručení za dluhy z úvěrů v souvislosti se zmírněním negativních dopadů způsobených virem SARS CoV-2

č. 225/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 506 o zrušení usnesení vlády ze dne 12. března 2020 č. 200 a o zák...

Předpis č. 225/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 506 o zrušení krizového opatření

č. 227/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 512 o zrušení usnesení vlády ze dne 9. dubna 2020 č. 404 a zrušení...

Předpis č. 227/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 512 o zrušení krizového opatření

č. 226/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 511 o cizineckém režimu

Předpis č. 226/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 511 o zrušení krizového opatření

č. 224/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 493 o přítomnosti veřejnosti v provozovnách a prodeji služeb a tov...

Předpis č. 224/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 493 o přijetí krizového opatření

01.05.2020 - č. 222/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 495 o cizineckém režimu

Předpis č. 222/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 495 o přijetí krizového opatření

č. 223/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 490 o pobývání na veřejně dostupných místech, o konzumaci potravin...

Předpis č. 223/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 490 o přijetí krizového opatření

01.05.2020 - č. 324/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 245/2016 Sb., k provede...

Předpis č. 324/2019 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 245/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona, ve znění vyhlášky č. 106/2019 Sb.

01.05.2020 - č. 119/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti regulace podn...

Předpis č. 119/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti regulace podnikání na finančním trhu

01.05.2020 - č. 121/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb...

Předpis č. 121/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů

01.05.2020 - č. 168/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řád...

Předpis č. 168/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů

01.05.2020 - č. 181/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 289/2007 Sb., o veterin...

Předpis č. 181/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 289/2007 Sb., o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné produkty, které nejsou upraveny přímo použitelnými předpisy Evropských společenství, ve znění pozdějších předpisů

01.05.2020 - č. 199/2020 Sb. - Vyhláška o žádostech podle zákona o doplňkovém penzijním spo...

Předpis č. 199/2020 Sb. - Vyhláška o žádostech podle zákona o doplňkovém penzijním spoření

01.05.2020 - č. 200/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádoste...

Předpis č. 200/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob, ve znění pozdějších předpisů

01.05.2020 - č. 201/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádoste...

Předpis č. 201/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění vyhlášky č. 344/2014 Sb.

01.05.2020 - č. 205/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřej...

Předpis č. 205/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.05.2020 - č. 247/2013 Sb. - Vyhláška o žádostech podle zákona o investičních společnoste... - ve znění 201/2020 Sb.

Předpis č. 247/2013 Sb. - Vyhláška o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413