Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

č. 156/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-...

Předpis č. 156/2020 Sb. - o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2

č. 155/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 83/2020 Sb., o povolání vojáků v činné službě a pří...

Předpis č. 155/2020 Sb. - kterým se mění nařízení vlády č. 83/2020 Sb., o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2

č. 154/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritick...

Předpis č. 154/2020 Sb. - kterým se mění nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury,

09.04.2020 - č. 154/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 432/2010 Sb...

Předpis č. 154/2020 Sb. - kterým se mění nařízení vlády č. 432/2010 Sb., o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury,

09.04.2020 - č. 155/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 83/2020 Sb....

Předpis č. 155/2020 Sb. - kterým se mění nařízení vlády č. 83/2020 Sb., o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2

09.04.2020 - č. 156/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu...

Předpis č. 156/2020 Sb. - o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2

09.04.2020 - č. 158/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 404 k zajištění poskytován...

Předpis č. 158/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky k zajištění poskytování zdravotních služeb poskytovateli zdravotních služeb a k zajištění činnosti orgánů ochrany veřejného zdraví po dobu trvání nouzového stavu

09.04.2020 - č. 432/2010 Sb. - Nařízení vlády o kritériích pro určení prvku kritické infras... - ve znění 154/2020 Sb.

Předpis č. 432/2010 Sb. - Nařízení vlády o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury

08.04.2020 - č. 116/2020 Sb. - Zákon o náhradě újmy způsobené povinným očkováním

Předpis č. 116/2020 Sb. - Zákon o náhradě újmy způsobené povinným očkováním

č. 148/2020 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhů na zrušení některých ustanovení zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájm...

Předpis č. 148/2020 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 11. února 2020 sp. zn. Pl. ÚS 4/17 ve věci návrhů na zrušení některých ustanovení zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a některých ustanovení zákona č. 14/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

č. 149/2020 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení § 14b odst. 1 písm. a), b) a c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

Předpis č. 149/2020 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 11. února 2020 sp. zn. Pl. ÚS 38/17 ve věci návrhu na zrušení některých ustanovení zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů

08.04.2020 - č. 148/2020 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhů na zrušení některých ustanove...

Předpis č. 148/2020 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 11. února 2020 sp. zn. Pl. ÚS 4/17 ve věci návrhů na zrušení některých ustanovení zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a některých ustanovení zákona č. 14/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

07.04.2020 - č. 151/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 388 o územních samosprávný...

Předpis č. 151/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 388 o přijetí krizového opatření

č. 153/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 394 k informování o změně krizového opatření

Předpis č. 153/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 394 k informování o změně krizového opatření

06.04.2020 - č. 153/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 394 k informování o změně ...

Předpis č. 153/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 394 k informování o změně krizového opatření

č. 152/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 393 o přednostním zásobování Ministerstva zdravotnictví

Předpis č. 152/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 393 o přijetí krizového opatření

č. 151/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 388 o územních samosprávných celkech

Předpis č. 151/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 388 o přijetí krizového opatření

č. 150/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 387 o zákazu vstupu na území České republiky pro všechny cizince s...

Předpis č. 150/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 387 o přijetí krizového opatření

02.04.2020 - č. 143/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 352 o zákazu po dobu trván...

Předpis č. 143/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 352 o přijetí krizového opatření

02.04.2020 - č. 145/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 377 o subjektech kritické ...

Předpis č. 145/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 377 o přijetí krizového opatření

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405