Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

č. 334/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a ...

Předpis č. 334/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

č. 335/2020 Sb. - Zákon o mezinárodní spolupráci při řešení daňových sporů v Evropské unii

Předpis č. 335/2020 Sb. - Zákon o mezinárodní spolupráci při řešení daňových sporů v Evropské unii

č. 336/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemický...

Předpis č. 336/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.08.2020 - č. 322/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2008 Sb...

Předpis č. 322/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou, ve znění pozdějších předpisů, a některá související nařízení vlády

01.08.2020 - č. 282/2014 Sb. - Nařízení vlády o některých podmínkách k provádění společné o... - ve znění 322/2020 Sb.

Předpis č. 282/2014 Sb. - Nařízení vlády o některých podmínkách k provádění společné organizace trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků

01.08.2020 - č. 324/2020 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Nebesa a sta...

Předpis č. 324/2020 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Nebesa a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

01.08.2020 - č. 145/2008 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam znečišťujících láte... - ve znění 326/2020 Sb.

Předpis č. 145/2008 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí

01.08.2020 - č. 326/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 145/2008 Sb...

Předpis č. 326/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí, ve znění nařízení vlády č. 450/2011 Sb.

01.08.2020 - č. 328/2020 Sb. - Vyhláška o územních pracovištích celních úřadů, která se nen...

Předpis č. 328/2020 Sb. - Vyhláška o územních pracovištích celních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech

01.08.2020 - č. 329/2020 Sb. - Vyhláška o seznamu položek popisu informačního systému veřej...

Předpis č. 329/2020 Sb. - Vyhláška o seznamu položek popisu informačního systému veřejné správy

č. 342/2020 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

Předpis č. 342/2020 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

č. 330/2020 Sb. - Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 05/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovaný...

Předpis č. 330/2020 Sb. - Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 05/2020, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2020

č. 329/2020 Sb. - Vyhláška o seznamu položek popisu informačního systému veřejné správy

Předpis č. 329/2020 Sb. - Vyhláška o seznamu položek popisu informačního systému veřejné správy

č. 328/2020 Sb. - Vyhláška o územních pracovištích celních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech

Předpis č. 328/2020 Sb. - Vyhláška o územních pracovištích celních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech

30.07.2020 - č. 285/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ...

Předpis č. 285/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další související zákony

č. 326/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťující...

Předpis č. 326/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí, ve znění nařízení vlády č. 450/2011 Sb.

č. 327/2020 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 30. června 2020 sp. zn. Pl. ÚS 40/18 ve věci návrhu na zrušení § 96 ods...

Předpis č. 327/2020 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 30. června 2020 sp. zn. Pl. ÚS 40/18 ve věci návrhu na zrušení § 96 odst. 6 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 296/2017 Sb.

29.07.2020 - č. 327/2020 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 30. června 2020 sp. zn. Pl. ÚS ...

Předpis č. 327/2020 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 30. června 2020 sp. zn. Pl. ÚS 40/18 ve věci návrhu na zrušení § 96 odst. 6 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 296/2017 Sb.

č. 325/2020 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení § 112 odst. 2 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o n...

Předpis č. 325/2020 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 16. června 2020 sp. zn. Pl. ÚS 4/20 ve věci návrhu na zrušení § 112 odst. 2 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění nálezu Ústavního soudu ze dne 4. února 2020 sp. zn. Pl. ÚS 15/19 vyhlášeného pod č. 54/2020 Sb.

22.07.2020 - č. 325/2020 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení § 112 odst. 2 zákona č. 250/2016 Sb., ...

Předpis č. 325/2020 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 16. června 2020 sp. zn. Pl. ÚS 4/20 ve věci návrhu na zrušení § 112 odst. 2 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění nálezu Ústavního soudu ze dne 4. února 2020 sp. zn. Pl. ÚS 15/19 vyhlášeného pod č. 54/2020 Sb.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419