Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.07.2020 - č. 293/2020 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Bystřina - Luž...

Předpis č. 293/2020 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Bystřina - Lužní potok a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

01.07.2020 - č. 294/2020 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Čtvrtě a sta...

Předpis č. 294/2020 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Čtvrtě a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

01.07.2020 - č. 295/2020 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Děvín a stan...

Předpis č. 295/2020 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Děvín a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

01.07.2020 - č. 296/2020 Sb. - Vyhláška o změně a zrušení některých právních předpisů o vyh...

Předpis č. 296/2020 Sb. - Vyhláška o změně a zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území

01.07.2020 - č. 297/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb....

Předpis č. 297/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů

01.07.2020 - č. 298/2020 Sb. - Vyhláška o obsahu a rozsahu údajů, které je poskytovatel pod...

Předpis č. 298/2020 Sb. - Vyhláška o obsahu a rozsahu údajů, které je poskytovatel podpory malého rozsahu povinen zaznamenat do centrálního registru podpor malého rozsahu, a o postupu při jejich zaznamenávání

01.07.2020 - č. 299/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s ...

Předpis č. 299/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění některé daňové zákony v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 a zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění pozdějších předpisů

01.07.2020 - č. 301/2020 Sb. - Zákon o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdravotní s...

Předpis č. 301/2020 Sb. - Zákon o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby zohledňujících dopady epidemie onemocnění COVID-19 v roce 2020

01.07.2020 - č. 302/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidl...

Předpis č. 302/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění vyhlášky č. 127/2017 Sb.

01.07.2020 - č. 304/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spo...

Předpis č. 304/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

01.07.2020 - č. 306/2020 Sb. - Nařízení vlády o předávání údajů nezbytných k plnění informa...

Předpis č. 306/2020 Sb. - Nařízení vlády o předávání údajů nezbytných k plnění informační povinnosti o regulovaných povoláních

č. 309/2020 Sb. - Sdělení Ministerstva financí o splnění podmínek pro zahájení používání přílohy k zákonu č. 45/2020 S...

Předpis č. 309/2020 Sb. - Sdělení Ministerstva financí o splnění podmínek pro zahájení používání přílohy k zákonu č. 45/2020 Sb., o zamezení dvojímu zdanění ve vztahu k Tchaj-wanu

01.07.2020 - č. 307/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 236/2015 Sb., o stanove...

Předpis č. 307/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 236/2015 Sb., o stanovení podmínek pro předepisování, přípravu, distribuci, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití

01.07.2020 - č. 308/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 215/2020 Sb...

Předpis č. 308/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 215/2020 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou

č. 308/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 215/2020 Sb., o provedení některých ustanovení záko...

Předpis č. 308/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 215/2020 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou

č. 307/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 236/2015 Sb., o stanovení podmínek pro předepisování, přípravu,...

Předpis č. 307/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 236/2015 Sb., o stanovení podmínek pro předepisování, přípravu, distribuci, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití

01.07.2020 - č. 236/2015 Sb. - Vyhláška o stanovení podmínek pro předepisování, přípravu, d... - ve znění 307/2020 Sb.

Předpis č. 236/2015 Sb. - Vyhláška o stanovení podmínek pro předepisování, přípravu, distribuci, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití

01.07.2020 - č. 303/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 211/2018 Sb., o technic...

Předpis č. 303/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 211/2018 Sb., o technických prohlídkách vozidel, a vyhláška č. 82/2012 Sb., o provádění kontrol technického stavu vozidel a jízdních souprav v provozu na pozemních komunikacích (vyhláška o technických silničních kontrolách), ve znění pozdějších předpisů

01.07.2020 - č. 305/2020 Sb. - Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o stanovení způsobu zahr...

Předpis č. 305/2020 Sb. - Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o stanovení způsobu zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2020

č. 306/2020 Sb. - Nařízení vlády o předávání údajů nezbytných k plnění informační povinnosti o regulovaných povoláních

Předpis č. 306/2020 Sb. - Nařízení vlády o předávání údajů nezbytných k plnění informační povinnosti o regulovaných povoláních

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413