Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

č. 298/2021 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu...

Předpis č. 298/2021 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

07.08.2021 - č. 273/2021 Sb. - Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady

Předpis č. 273/2021 Sb. - Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady

č. 292/2021 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

Předpis č. 292/2021 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

č. 291/2021 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 208/2004 Sb., o minimálních standardech pro ochranu hospodářský...

Předpis č. 291/2021 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 208/2004 Sb., o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat, ve znění pozdějších předpisů

02.08.2021 - č. 269/2021 Sb. - Zákon o občanských průkazech

Předpis č. 269/2021 Sb. - Zákon o občanských průkazech

02.08.2021 - č. 270/2021 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetí...

Předpis č. 270/2021 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o občanských průkazech

02.08.2021 - č. 136/2006 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony na úseku cestovních dok... - ve znění 269/2021 Sb.

Předpis č. 136/2006 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony na úseku cestovních dokladů

02.08.2021 - č. 239/2008 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony související s registrov... - ve znění 269/2021 Sb.

Předpis č. 239/2008 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony související s registrovaným partnerstvím

02.08.2021 - č. 303/2013 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetí... - ve znění 269/2021 Sb.

Předpis č. 303/2013 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva

02.08.2021 - č. 274/2021 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinc...

Předpis č. 274/2021 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

02.08.2021 - č. 281/2021 Sb. - Vyhláška k provedení zákona o občanských průkazech a některý...

Předpis č. 281/2021 Sb. - Vyhláška k provedení zákona o občanských průkazech a některých ustanovení zákona o cestovních dokladech a zákona o základních registrech

01.08.2021 - č. 219/2021 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní b...

Předpis č. 219/2021 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů

01.08.2021 - č. 275/2021 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 515/2020 Sb., o struktu...

Předpis č. 275/2021 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 515/2020 Sb., o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy

01.08.2021 - č. 277/2021 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidl...

Předpis č. 277/2021 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů

01.08.2021 - č. 209/1992 Sb. - Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod a Protoko... - ve znění 26/2021 Sb. m. s.

Předpis č. 209/1992 Sb. - Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a Protokolů na tuto Úmluvu navazujících

01.08.2021 - č. 280/2021 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví, které střelné zbraně a st...

Předpis č. 280/2021 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví, které střelné zbraně a střelivo je možné z jiného členského státu přepravit na území České republiky bez předchozího souhlasu příslušných orgánů České republiky

01.08.2021 - č. 287/2021 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 29/2017 Sb., o báňsko-t...

Předpis č. 287/2021 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 29/2017 Sb., o báňsko-technické evidenci

30.07.2021 - č. 288/2021 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 22. června 2021 sp. zn. Pl. ÚS ...

Předpis č. 288/2021 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 22. června 2021 sp. zn. Pl. ÚS 93/20 ve věci návrhu na zrušení § 16 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

č. 290/2021 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Předpis č. 290/2021 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

č. 289/2021 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 305/2016 Sb., o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami ...

Předpis č. 289/2021 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 305/2016 Sb., o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419