Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

02.11.2020 - č. 440/2020 Sb. - Usnesení vlády ČR č. 1109 o nařízení hejtmanům krajů a primá...

Předpis č. 440/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1109 o přijetí krizového opatření

02.11.2020 - č. 441/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1110 stanovuje, že po dobu...

Předpis č. 441/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1110 o přijetí krizového opatření

02.11.2020 - č. 443/2020 Sb. - Usnesení vlády ČR č. 1112 o omezení provozu vysokých škol, s...

Předpis č. 443/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1112 o přijetí krizového opatření

č. 451/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 228/2020 Sb., o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění...

Předpis č. 451/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 228/2020 Sb., o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění dluhů Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s., vyplývajících z ručení za dluhy z úvěrů v souvislosti se zmírněním negativních dopadů způsobených virem SARS-CoV-2

02.11.2020 - č. 448/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 247/2020 Sb., o některých opa...

Předpis č. 448/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 247/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na oblast kulturních akcí

č. 450/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zák...

Předpis č. 450/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

č. 449/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvisl...

Předpis č. 449/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 137/2020 Sb., o některých úpravách v oblasti evidence tržeb v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, ve znění pozdějších předpisů

č. 448/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 247/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koro...

Předpis č. 448/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 247/2020 Sb., o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na oblast kulturních akcí

č. 452/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 444/2020 Sb. a krizovéh...

Předpis č. 452/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 444/2020 Sb. a krizového opatření vyhlášeného pod č. 447/2020 Sb.

01.11.2020 - č. 117/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském...

Předpis č. 117/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.11.2020 - č. 361/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 278/2000 Sb., o námořní...

Předpis č. 361/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 278/2000 Sb., o námořním rejstříku a dokladech námořních plavidel, ve znění vyhlášky č. 327/2011 Sb.

01.11.2020 - č. 278/2000 Sb. - Vyhláška o námořním rejstříku a dokladech námořních plavidel - ve znění 361/2020 Sb.

Předpis č. 278/2000 Sb. - Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o námořním rejstříku a dokladech námořních plavidel

01.11.2020 - č. 422/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 117/2020 Sb., kterým se mění ...

Předpis č. 422/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 117/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

31.10.2020 - č. 433/2020 Sb. - Vyhláška o údajích vedených v katalogu cloud computingu

Předpis č. 433/2020 Sb. - Vyhláška o údajích vedených v katalogu cloud computingu

31.10.2020 - č. 442/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1111 o změně krizového opa...

Předpis č. 442/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 1111 o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 432/2020 Sb.

č. 438/2020 Sb. - Zákon o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změ...

Předpis č. 438/2020 Sb. - Zákon o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů

30.10.2020 - č. 437/2020 Sb. - Zákon o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální p...

Předpis č. 437/2020 Sb. - Zákon o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii

30.10.2020 - č. 438/2020 Sb. - Zákon o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mim...

Předpis č. 438/2020 Sb. - Zákon o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů

č. 437/2020 Sb. - Zákon o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti...

Předpis č. 437/2020 Sb. - Zákon o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii

č. 436/2020 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje zvýšení částky rozhodné pro účast ...

Předpis č. 436/2020 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí, kterým se vyhlašuje zvýšení částky rozhodné pro účast zaměstnanců na nemocenském pojištění

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413