Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

č. 396/2020 Sb. - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do Senátu Parlamentu...

Předpis č. 396/2020 Sb. - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 33 Sídlo: Děčín konaných ve dnech 2. a 3. října 2020 (I. kolo)

č. 395/2020 Sb. - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do zastupitelstev kr...

Předpis č. 395/2020 Sb. - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do zastupitelstev krajů konaných ve dnech 2. a 3. října 2020

č. 394/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 271/2017 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem...

Předpis č. 394/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 271/2017 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem vnitra, ve znění nařízení vlády č. 251/2020 Sb.

č. 393/2020 Sb. - Vyhláška o digitální technické mapě kraje

Předpis č. 393/2020 Sb. - Vyhláška o digitální technické mapě kraje

05.10.2020 - č. 391/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 957 o vyhlášení nouzového ...

Předpis č. 391/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 957 o vyhlášení nouzového stavu pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky na dobu od 00:00 hodin dne 5. října 2020 na dobu 30 dnů

05.10.2020 - č. 392/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 958 o zákazu hromadných ak...

Předpis č. 392/2020 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 958 o přijetí krizového opatření

01.10.2020 - č. 339/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě...

Předpis č. 339/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů

01.10.2020 - č. 355/2020 Sb. - Vyhláška o žádostech a některých informacích podle zákona o ...

Předpis č. 355/2020 Sb. - Vyhláška o žádostech a některých informacích podle zákona o bankách a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech

01.10.2020 - č. 362/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 345/1999 Sb., kterou se...

Předpis č. 362/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 345/1999 Sb., kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších předpisů

01.10.2020 - č. 363/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 109/1994 Sb., kterou se...

Předpis č. 363/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 109/1994 Sb., kterou se vydává řád výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů

01.10.2020 - č. 364/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 10/2000 Sb., o srážkách...

Předpis č. 364/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 10/2000 Sb., o srážkách z odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody zaměstnány, o výkonu rozhodnutí srážkami z odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení a o úhradě dalších nákladů, ve znění pozdějších předpisů

01.10.2020 - č. 365/2020 Sb. - Vyhláška o stanovení seznamu katastrálních území uzavřených ...

Předpis č. 365/2020 Sb. - Vyhláška o stanovení seznamu katastrálních území uzavřených pěstebních oblastí pro výrobu rozmnožovacího materiálu předstupňů a základního rozmnožovacího materiálu brambor

01.10.2020 - č. 366/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 332/2006 Sb., o množite...

Předpis č. 366/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 332/2006 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy, ovocných rodů a druhů a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 96/2018 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu ovocných rodů a druhů a jeho uvádění do oběhu, ve znění vyhlášky č. 138/2020 Sb.

01.10.2020 - č. 370/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spo...

Předpis č. 370/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

01.10.2020 - č. 371/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 522/2006 Sb., o státním...

Předpis č. 371/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 522/2006 Sb., o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů

01.10.2020 - č. 373/2020 Sb. - Vyhláška o stanovení rozsahu údajů a způsobu jejich zápisu d...

Předpis č. 373/2020 Sb. - Vyhláška o stanovení rozsahu údajů a způsobu jejich zápisu do rejstříku vedeného podle zákona o podpoře sportu

01.10.2020 - č. 374/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spo...

Předpis č. 374/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu

01.10.2020 - č. 379/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 156/2008 Sb., o zdokona...

Předpis č. 379/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 156/2008 Sb., o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů a o změně vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb.

01.10.2020 - č. 156/2008 Sb. - Vyhláška o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů - ve znění 379/2020 Sb.

Předpis č. 156/2008 Sb. - Vyhláška o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů a o změně vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb.

01.10.2020 - č. 175/2000 Sb. - Vyhláška o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční os... - ve znění 374/2020 Sb.

Předpis č. 175/2000 Sb. - Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405