Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.04.2014 - č. 49/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 24/2011 Sb., o plánech ...

Předpis č. 49/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik

01.04.2014 - č. 428/2001 Sb. - Vyhláška, kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacíc... - ve znění 48/2014 Sb.

Předpis č. 428/2001 Sb. - Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)

01.04.2014 - č. 24/2011 Sb. - Vyhláška o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových... - ve znění 49/2014 Sb.

Předpis č. 24/2011 Sb. - Vyhláška o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik

31.03.2014 - č. 129/2012 Sb. - Vyhláška o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných r... - ve znění 409/2013 Sb.

Předpis č. 129/2012 Sb. - Vyhláška o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu

31.03.2014 - č. 409/2013 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 129/2012 Sb., o podrobn...

Předpis č. 409/2013 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 129/2012 Sb., o podrobnostech uvádění osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu

31.03.2014 - č. 42/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 378/2010 Sb., o stanove...

Předpis č. 42/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 378/2010 Sb., o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin

31.03.2014 - č. 378/2010 Sb. - Vyhláška o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin - ve znění 42/2014 Sb.

Předpis č. 378/2010 Sb. - Vyhláška o stanovení druhového seznamu pěstovaných rostlin

31.03.2014 - č. 46/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravin...

Předpis č. 46/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 54/2004 Sb., o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití, ve znění pozdějších předpisů

31.03.2014 - č. 54/2004 Sb. - Vyhláška o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způs... - ve znění 46/2014 Sb.

Předpis č. 54/2004 Sb. - Vyhláška o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití

č. 52/2014 Sb. - Sdělení Ústavního soudu o přijetí rozhodnutí ze dne 25. března 2014 č. Org. 24/14 o atrahování působ...

Předpis č. 52/2014 Sb. - Sdělení Ústavního soudu o přijetí rozhodnutí ze dne 25. března 2014 č. Org. 24/14 o atrahování působnosti

31.03.2014 - č. 52/2014 Sb. - Sdělení Ústavního soudu o přijetí rozhodnutí ze dne 25. břez...

Předpis č. 52/2014 Sb. - Sdělení Ústavního soudu o přijetí rozhodnutí ze dne 25. března 2014 č. Org. 24/14 o atrahování působnosti

31.03.2014 - č. 364/2012 Sb. - Sdělení Ústavního soudu o přijetí rozhodnutí ze dne 30. říjn... - ve znění 52/2014 Sb.

Předpis č. 364/2012 Sb. - Sdělení Ústavního soudu o přijetí rozhodnutí ze dne 30. října 2012 č. Org. 49/12 o atrahování působnosti

č. 51/2014 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupn...

Předpis č. 51/2014 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně na rok 2014

č. 50/2014 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových náro...

Předpis č. 50/2014 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů

28.03.2014 - č. 32/2014 Sb. - Nařízení vlády o zacházení s pyrotechnickými výrobky

Předpis č. 32/2014 Sb. - Nařízení vlády o zacházení s pyrotechnickými výrobky

č. 49/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňovýc...

Předpis č. 49/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik

č. 48/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovo...

Předpis č. 48/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů

26.03.2014 - č. 47/2014 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výr...

Předpis č. 47/2014 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí narození Bohumila Hrabala

č. 47/2014 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí narození Bohumila Hrabala

Předpis č. 47/2014 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí narození Bohumila Hrabala

21.03.2014 - č. 44/2014 Sb. - Nález ÚS ve věci návrhu na zrušení § 153b odst. 1, 4 a 5 zák...

Předpis č. 44/2014 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 28. ledna 2014 sp. zn. Pl. ÚS 49/10 ve věci návrhu na zrušení § 153b odst. 1, 4 a 5 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419