Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

č. 54/2014 Sb. - Vyhláška o vzorech formulářů a průkazu inspektora a limitních množstvích látek podle zákona o prekur...

Předpis č. 54/2014 Sb. - Vyhláška o vzorech formulářů a průkazu inspektora a limitních množstvích látek podle zákona o prekursorech drog

č. 53/2014 Sb. - Vyhláška o tiskopisech formulářů podle zákona o návykových látkách

Předpis č. 53/2014 Sb. - Vyhláška o tiskopisech formulářů podle zákona o návykových látkách

07.04.2014 - č. 247/1995 Sb. - Zákon o volbách do Parlamentu České republiky - ve znění 58/2014 Sb.

Předpis č. 247/1995 Sb. - Zákon o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů

07.04.2014 - č. 130/2000 Sb. - Zákon o volbách do zastupitelstev krajů - ve znění 58/2014 Sb.

Předpis č. 130/2000 Sb. - Zákon o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů

07.04.2014 - č. 254/2001 Sb. - Vodní zákon - ve znění 61/2014 Sb.

Předpis č. 254/2001 Sb. - Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

07.04.2014 - č. 477/2001 Sb. - Zákon o obalech - ve znění 62/2014 Sb.

Předpis č. 477/2001 Sb. - Zákon o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech)

07.04.2014 - č. 491/2001 Sb. - Zákon o volbách do zastupitelstev obcí - ve znění 58/2014 Sb.

Předpis č. 491/2001 Sb. - Zákon o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů

07.04.2014 - č. 62/2003 Sb. - Zákon o volbách do Evropského parlamentu - ve znění 58/2014 Sb.

Předpis č. 62/2003 Sb. - Zákon o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů

07.04.2014 - č. 409/2003 Sb. - Vyhláška k provedení zákona o volbách do Evropského parlamen... - ve znění 63/2014 Sb.

Předpis č. 409/2003 Sb. - Vyhláška k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů

07.04.2014 - č. 22/2004 Sb. - Zákon o místním referendu - ve znění 58/2014 Sb.

Předpis č. 22/2004 Sb. - Zákon o místním referendu a o změně některých zákonů

07.04.2014 - č. 59/2006 Sb. - Zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými neb... - ve znění 61/2014 Sb.

Předpis č. 59/2006 Sb. - Zákon o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií)

07.04.2014 - č. 350/2011 Sb. - Chemický zákon - ve znění 61/2014 Sb.

Předpis č. 350/2011 Sb. - Zákon o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)

07.04.2014 - č. 191/2012 Sb. - Zákon o evropské občanské iniciativě - ve znění 57/2014 Sb.

Předpis č. 191/2012 Sb. - Zákon o evropské občanské iniciativě

02.04.2014 - č. 41/2014 Sb. - Nařízení vlády o stanovení jiných návykových látek a jejich ...

Předpis č. 41/2014 Sb. - Nařízení vlády o stanovení jiných návykových látek a jejich limitních hodnot, při jejichž dosažení v krevním vzorku řidiče se řidič považuje za ovlivněného takovou návykovou látkou

01.04.2014 - č. 34/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 46/2010 Sb., o příslušn...

Předpis č. 34/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 46/2010 Sb., o příslušnosti správ národních parků a správ chráněných krajinných oblastí k výkonu státní správy ve správních obvodech tvořených národními přírodními rezervacemi, národními přírodními památkami a jejich ochrannými pásmy, ve znění pozdějších předpisů

01.04.2014 - č. 35/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobn...

Předpis č. 35/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů

01.04.2014 - č. 33/2014 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Hodonínská Dúb...

Předpis č. 33/2014 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Hodonínská Dúbrava a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

01.04.2014 - č. 383/2001 Sb. - Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady - ve znění 35/2014 Sb.

Předpis č. 383/2001 Sb. - Vyhláška Ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládání s odpady

01.04.2014 - č. 46/2010 Sb. - Vyhláška o příslušnosti správ národních parků a správ chráně... - ve znění 34/2014 Sb.

Předpis č. 46/2010 Sb. - Vyhláška o příslušnosti správ národních parků a správ chráněných krajinných oblastí k výkonu státní správy ve správních obvodech tvořených národními přírodními rezervacemi, národními přírodními památkami a jejich ochrannými pásmy

01.04.2014 - č. 48/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se...

Předpis č. 48/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419