Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.05.2014 - č. 74/2014 Sb. - Vyhláška o stanovení druhů příjmu a majetku pro účely automa...

Předpis č. 74/2014 Sb. - Vyhláška o stanovení druhů příjmu a majetku pro účely automatické výměny informací v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní

01.05.2014 - č. 78/2014 Sb. - Vyhláška o náležitostech průkazu zaměstnanců orgánů sociální...

Předpis č. 78/2014 Sb. - Vyhláška o náležitostech průkazu zaměstnanců orgánů sociálního zabezpečení a orgánů nemocenského pojištění pověřených kontrolou plnění povinností uložených zaměstnavatelům a osobám samostatně výdělečně činným

01.05.2014 - č. 55/2014 Sb. - Vyhláška o stanovení ochranného pásma I. stupně přírodního l...

Předpis č. 55/2014 Sb. - Vyhláška o stanovení ochranného pásma I. stupně přírodního léčivého zdroje minerální vody jímané vrtem BJ23 - Eliščin pramen v katastrálním území Poděbrady

01.05.2014 - č. 64/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetí...

Předpis č. 64/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu

01.05.2014 - č. 65/2014 Sb. - Vyhláška o vzoru služebního průkazu zaměstnance České obchod...

Předpis č. 65/2014 Sb. - Vyhláška o vzoru služebního průkazu zaměstnance České obchodní inspekce

01.05.2014 - č. 67/2014 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace i...

Předpis č. 67/2014 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace institucionálních sektorů a subsektorů

01.05.2014 - č. 70/2014 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné...

Předpis č. 70/2014 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o výši průměrné hrubé roční mzdy v České republice za rok 2013 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

01.05.2014 - č. 2/1969 Sb. - Zákon o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů stát... - ve znění 64/2014 Sb.

Předpis č. 2/1969 Sb. - Zákon České národní rady o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky

01.05.2014 - č. 133/1985 Sb. - Zákon o požární ochraně - ve znění 64/2014 Sb.

Předpis č. 133/1985 Sb. - Zákon České národní rady o požární ochraně

01.05.2014 - č. 64/1986 Sb. - Zákon o České obchodní inspekci - ve znění 64/2014 Sb.

Předpis č. 64/1986 Sb. - Zákon České národní rady o České obchodní inspekci

01.05.2014 - č. 61/1988 Sb. - Zákon o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské spr... - ve znění 64/2014 Sb.

Předpis č. 61/1988 Sb. - Zákon České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě

01.05.2014 - č. 62/1988 Sb. - Zákon o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu - ve znění 64/2014 Sb.

Předpis č. 62/1988 Sb. - Zákon České národní rady o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu

01.05.2014 - č. 282/1991 Sb. - Zákon České národní rady o České inspekci životního prostřed... - ve znění 64/2014 Sb.

Předpis č. 282/1991 Sb. - Zákon České národní rady o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa

01.05.2014 - č. 553/1991 Sb. - Zákon o obecní policii - ve znění 64/2014 Sb.

Předpis č. 553/1991 Sb. - Zákon České národní rady o obecní policii

01.05.2014 - č. 114/1992 Sb. - Zákon o ochraně přírody a krajiny - ve znění 64/2014 Sb.

Předpis č. 114/1992 Sb. - Zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny

01.05.2014 - č. 334/1992 Sb. - Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu - ve znění 64/2014 Sb.

Předpis č. 334/1992 Sb. - Zákon České národní rady o ochraně zemědělského půdního fondu

01.05.2014 - č. 96/1993 Sb. - Zákon o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spořen... - ve znění 64/2014 Sb.

Předpis č. 96/1993 Sb. - Zákon o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb.

01.05.2014 - č. 111/1994 Sb. - Zákon o silniční dopravě - ve znění 64/2014 Sb.

Předpis č. 111/1994 Sb. - Zákon o silniční dopravě

01.05.2014 - č. 153/1994 Sb. - Zákon o zpravodajských službách České republiky - ve znění 64/2014 Sb.

Předpis č. 153/1994 Sb. - Zákon o zpravodajských službách České republiky

01.05.2014 - č. 154/1994 Sb. - Zákon o bezpečnostní informační službě - ve znění 64/2014 Sb.

Předpis č. 154/1994 Sb. - Zákon o bezpečnostní informační službě

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422