Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.05.2014 - č. 281/2002 Sb. - Zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakter... - ve znění 64/2014 Sb.

Předpis č. 281/2002 Sb. - Zákon o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona

01.05.2014 - č. 162/2003 Sb. - Zákon o zoologických zahradách - ve znění 64/2014 Sb.

Předpis č. 162/2003 Sb. - Zákon o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách)

01.05.2014 - č. 420/2004 Sb. - Zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných cel... - ve znění 64/2014 Sb.

Předpis č. 420/2004 Sb. - Zákon o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí

01.05.2014 - č. 561/2004 Sb. - Školský zákon - ve znění 64/2014 Sb.

Předpis č. 561/2004 Sb. - Zákon o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

01.05.2014 - č. 251/2005 Sb. - Zákon o inspekci práce - ve znění 64/2014 Sb.

Předpis č. 251/2005 Sb. - Zákon o inspekci práce

01.05.2014 - č. 289/2005 Sb. - Zákon o Vojenském zpravodajství - ve znění 64/2014 Sb.

Předpis č. 289/2005 Sb. - Zákon o Vojenském zpravodajství

01.05.2014 - č. 111/2006 Sb. - Zákon o pomoci v hmotné nouzi - ve znění 64/2014 Sb.

Předpis č. 111/2006 Sb. - Zákon o pomoci v hmotné nouzi

01.05.2014 - č. 187/2006 Sb. - Zákon o nemocenském pojištění - ve znění 64/2014 Sb.

Předpis č. 187/2006 Sb. - Zákon o nemocenském pojištění

01.05.2014 - č. 167/2008 Sb. - Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě - ve znění 64/2014 Sb.

Předpis č. 167/2008 Sb. - Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů

01.05.2014 - č. 273/2008 Sb. - Zákon o Policii ČR - ve znění 64/2014 Sb.

Předpis č. 273/2008 Sb. - Zákon o Policii České republiky

01.05.2014 - č. 296/2008 Sb. - Zákon o lidských tkáních a buňkách - ve znění 64/2014 Sb.

Předpis č. 296/2008 Sb. - Zákon o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách)

01.05.2014 - č. 341/2011 Sb. - Zákon o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně so... - ve znění 64/2014 Sb.

Předpis č. 341/2011 Sb. - Zákon o Generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů

01.05.2014 - č. 85/2012 Sb. - Zákon o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových ... - ve znění 64/2014 Sb.

Předpis č. 85/2012 Sb. - Zákon o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur a o změně některých zákonů

01.05.2014 - č. 201/2012 Sb. - Zákon o ochraně ovzduší - ve znění 64/2014 Sb.

Předpis č. 201/2012 Sb. - Zákon o ochraně ovzduší

01.05.2014 - č. 229/2013 Sb. - Zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem - ve znění 64/2014 Sb.

Předpis č. 229/2013 Sb. - Zákon o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem)

01.05.2014 - č. 582/1991 Sb. - Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení - ve znění 64/2014 Sb.

Předpis č. 582/1991 Sb. - Zákon České národní rady o organizaci a provádění sociálního zabezpečení

01.05.2014 - č. 123/2006 Sb. - Vyhláška o evidenci a dokumentaci návykových látek a příprav... - ve znění 72/2014 Sb.

Předpis č. 123/2006 Sb. - Vyhláška o evidenci a dokumentaci návykových látek a přípravků

01.05.2014 - č. 71/2014 Sb. - Vyhláška o obsahu, formě a náležitostech vedení záznamů o či...

Předpis č. 71/2014 Sb. - Vyhláška o obsahu, formě a náležitostech vedení záznamů o činnosti s uvedenou látkou kategorie 1

01.05.2014 - č. 72/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 123/2006 Sb., o evidenc...

Předpis č. 72/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 123/2006 Sb., o evidenci a dokumentaci návykových látek a přípravků

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422