Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.01.2021 - č. 568/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanove...

Předpis č. 568/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 238/2011 Sb., o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a hygienické limity písku v pískovištích venkovních hracích ploch, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2021 - č. 570/2020 Sb. - Vyhláška o informačních povinnostech některých osob podnikaj...

Předpis č. 570/2020 Sb. - Vyhláška o informačních povinnostech některých osob podnikajících na kapitálovém trhu vůči Garančnímu fondu obchodníků s cennými papíry

01.01.2021 - č. 571/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví poplatky za poskytování a přístu...

Předpis č. 571/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví poplatky za poskytování a přístup k českým technickým normám a jiným technickým dokumentům

01.01.2021 - č. 572/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 310/2018 Sb., o krajský...

Předpis č. 572/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 310/2018 Sb., o krajských normativech

01.01.2021 - č. 573/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 437/2017 Sb., o kritéri...

Předpis č. 573/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 437/2017 Sb., o kritériích pro určení provozovatele základní služby

01.01.2021 - č. 576/2020 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Mezinárodn...

Předpis č. 576/2020 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10)

01.01.2021 - č. 577/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočt...

Předpis č. 577/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2021 - č. 249/2004 Sb. - Nařízení vlády o stanovení některých podrobností a bližších ... - ve znění 566/2020 Sb.

Předpis č. 249/2004 Sb. - Nařízení vlády o stanovení některých podrobností a bližších podmínek k provádění opatření společných organizací trhu s hovězím a telecím, vepřovým, drůbežím, skopovým a kozím masem, a vejci a k poskytování zvláštních subvencí při vývozu pro hovězí a telecí maso a pro některé druhy vykostěného hovězího masa

01.01.2021 - č. 185/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 57/2015 Sb....

Předpis č. 185/2019 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 57/2015 Sb., o stanovení rozsahu údajů zapisovaných do informačního systému o služebním platu a způsobu jejich zapisování

01.01.2021 - č. 227/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komu...

Předpis č. 227/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.01.2021 - č. 254/2019 Sb. - Zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústave...

Předpis č. 254/2019 Sb. - Zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech

01.01.2021 - č. 255/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetí...

Předpis č. 255/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech a zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích

01.01.2021 - č. 337/2019 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení § 72 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., d...

Předpis č. 337/2019 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 12. listopadu 2019 sp. zn. Pl. ÚS 19/17 ve věci návrhu na zrušení § 72 odst. 1 a 2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění zákona č. 458/2011 Sb.

01.01.2021 - č. 354/2019 Sb. - Zákon o soudních tlumočnících a soudních překladatelích - ve znění 166/2020 Sb.

Předpis č. 354/2019 Sb. - Zákon o soudních tlumočnících a soudních překladatelích

01.01.2021 - č. 1/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách ob...

Předpis č. 1/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů

01.01.2021 - č. 33/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních spo...

Předpis č. 33/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a další související zákony

01.01.2021 - č. 49/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve zn...

Předpis č. 49/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

01.01.2021 - č. 51/2020 Sb. - Zákon o územně správním členění státu

Předpis č. 51/2020 Sb. - Zákon o územně správním členění státu a o změně souvisejících zákonů (zákon o územně správním členění státu)

01.01.2021 - č. 67/2020 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikac...

Předpis č. 67/2020 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG

01.01.2021 - č. 117/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském...

Předpis č. 117/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419