Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

č. 82/2014 Sb. - Vyhláška o kadáverech zvířat v zájmovém chovu

Předpis č. 82/2014 Sb. - Vyhláška o kadáverech zvířat v zájmovém chovu

č. 81/2014 Sb. - Vyhláška o podmínkách udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností pro ú...

Předpis č. 81/2014 Sb. - Vyhláška o podmínkách udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností pro účely Ministerstva obrany

č. 80/2014 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky...

Předpis č. 80/2014 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače, ve znění pozdějších předpisů

07.05.2014 - č. 80/2014 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 194/2001 Sb...

Předpis č. 80/2014 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače, ve znění pozdějších předpisů

07.05.2014 - č. 194/2001 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na aer... - ve znění 80/2014 Sb.

Předpis č. 194/2001 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače

01.05.2014 - č. 22/1997 Sb. - Zákon o technických požadavcích na výrobky - ve znění 64/2014 Sb.

Předpis č. 22/1997 Sb. - Zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů

01.05.2014 - č. 111/1998 Sb. - Zákon o vysokých školách - ve znění 64/2014 Sb.

Předpis č. 111/1998 Sb. - Zákon o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

01.05.2014 - č. 166/1999 Sb. - Veterinární zákon - ve znění 64/2014 Sb.

Předpis č. 166/1999 Sb. - Zákon o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon)

01.05.2014 - č. 328/1999 Sb. - Zákon o občanských průkazech - ve znění 64/2014 Sb.

Předpis č. 328/1999 Sb. - Zákon o občanských průkazech

01.05.2014 - č. 329/1999 Sb. - Zákon o cestovních dokladech - ve znění 64/2014 Sb.

Předpis č. 329/1999 Sb. - Zákon o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech)

01.05.2014 - č. 359/1999 Sb. - Zákon o sociálně-právní ochraně dětí - ve znění 64/2014 Sb.

Předpis č. 359/1999 Sb. - Zákon o sociálně-právní ochraně dětí

01.05.2014 - č. 61/2000 Sb. - Zákon o námořní plavbě - ve znění 64/2014 Sb.

Předpis č. 61/2000 Sb. - Zákon o námořní plavbě

01.05.2014 - č. 101/2000 Sb. - Zákon o ochraně osobních údajů - ve znění 64/2014 Sb.

Předpis č. 101/2000 Sb. - Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů

01.05.2014 - č. 121/2000 Sb. - Autorský zákon - ve znění 64/2014 Sb.

Předpis č. 121/2000 Sb. - Zákon o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon)

01.05.2014 - č. 128/2000 Sb. - Zákon o obcích - ve znění 64/2014 Sb.

Předpis č. 128/2000 Sb. - Zákon o obcích (obecní zřízení)

01.05.2014 - č. 129/2000 Sb. - Zákon o krajích - ve znění 64/2014 Sb.

Předpis č. 129/2000 Sb. - Zákon o krajích (krajské zřízení)

01.05.2014 - č. 131/2000 Sb. - Zákon o hlavním městě Praze - ve znění 64/2014 Sb.

Předpis č. 131/2000 Sb. - Zákon o hlavním městě Praze

01.05.2014 - č. 133/2000 Sb. - Zákon o evidenci obyvatel - ve znění 64/2014 Sb.

Předpis č. 133/2000 Sb. - Zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)

01.05.2014 - č. 154/2000 Sb. - Plemenářský zákon - ve znění 64/2014 Sb.

Předpis č. 154/2000 Sb. - Zákon o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413