Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

07.04.2014 - č. 275/2012 Sb. - Zákon o volbě prezidenta republiky - ve znění 58/2014 Sb.

Předpis č. 275/2012 Sb. - Zákon o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky)

č. 65/2014 Sb. - Vyhláška o vzoru služebního průkazu zaměstnance České obchodní inspekce

Předpis č. 65/2014 Sb. - Vyhláška o vzoru služebního průkazu zaměstnance České obchodní inspekce

07.04.2014 - č. 56/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví ...

Předpis č. 56/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

07.04.2014 - č. 57/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské obča...

Předpis č. 57/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě

07.04.2014 - č. 58/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evr...

Předpis č. 58/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

07.04.2014 - č. 61/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 350/2011 Sb., o chemických lá...

Předpis č. 61/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění zákona č. 279/2013 Sb., a některé další zákony

07.04.2014 - č. 62/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o z...

Předpis č. 62/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů

07.04.2014 - č. 63/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 409/2003 Sb., k provede...

Předpis č. 63/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 409/2003 Sb., k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

č. 64/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu

Předpis č. 64/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím kontrolního řádu

č. 63/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 409/2003 Sb., k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do E...

Předpis č. 63/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 409/2003 Sb., k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

č. 62/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech),...

Předpis č. 62/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů

č. 61/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně něk...

Předpis č. 61/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon), ve znění zákona č. 279/2013 Sb., a některé další zákony

č. 60/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění něk...

Předpis č. 60/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

č. 59/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a dop...

Předpis č. 59/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

č. 58/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých z...

Předpis č. 58/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

č. 57/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě

Předpis č. 57/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 191/2012 Sb., o evropské občanské iniciativě

č. 56/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zák...

Předpis č. 56/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

č. 55/2014 Sb. - Vyhláška o stanovení ochranného pásma I. stupně přírodního léčivého zdroje minerální vody jímané vrt...

Předpis č. 55/2014 Sb. - Vyhláška o stanovení ochranného pásma I. stupně přírodního léčivého zdroje minerální vody jímané vrtem BJ23 - Eliščin pramen v katastrálním území Poděbrady

č. 54/2014 Sb. - Vyhláška o vzorech formulářů a průkazu inspektora a limitních množstvích látek podle zákona o prekur...

Předpis č. 54/2014 Sb. - Vyhláška o vzorech formulářů a průkazu inspektora a limitních množstvích látek podle zákona o prekursorech drog

č. 53/2014 Sb. - Vyhláška o tiskopisech formulářů podle zákona o návykových látkách

Předpis č. 53/2014 Sb. - Vyhláška o tiskopisech formulářů podle zákona o návykových látkách

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405