Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.08.2014 - č. 137/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ...

Předpis č. 137/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů

01.08.2014 - č. 141/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním říze...

Předpis č. 141/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění zákona č. 105/2013 Sb.

01.08.2014 - č. 142/2014 Sb. - Nařízení vlády o stanovení bližších podmínek při provádění o...

Předpis č. 142/2014 Sb. - Nařízení vlády o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhů se zemědělskými produkty v oblasti vinohradnictví a vinařství

01.08.2014 - č. 143/2014 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 245/2004 Sb...

Předpis č. 143/2014 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 245/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhu s vínem, ve znění pozdějších předpisů

01.08.2014 - č. 245/2004 Sb. - Nařízení vlády o stanovení bližších podmínek při provádění o... - ve znění 143/2014 Sb.

Předpis č. 245/2004 Sb. - Nařízení vlády o stanovení bližších podmínek při provádění opatření společné organizace trhu s vínem

01.08.2014 - č. 40/2009 Sb. - Trestní zákoník - ve znění 141/2014 Sb.

Předpis č. 40/2009 Sb. - Zákon trestní zákoník

01.08.2014 - č. 418/2011 Sb. - Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti... - ve znění 141/2014 Sb.

Předpis č. 418/2011 Sb. - Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim

01.08.2014 - č. 141/1961 Sb. - Trestní řád - ve znění 141/2014 Sb.

Předpis č. 141/1961 Sb. - Zákon o trestním řízení soudním (trestní řád)

01.08.2014 - č. 145/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 117/2012 Sb., o podrobn...

Předpis č. 145/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 117/2012 Sb., o podrobnější úpravě činnosti penzijní společnosti, důchodovéhofondu a účastnického fondu

01.08.2014 - č. 117/2012 Sb. - Vyhláška o podrobnější úpravě činnosti penzijní společnosti,... - ve znění 145/2014 Sb.

Předpis č. 117/2012 Sb. - Vyhláška o podrobnější úpravě činnosti penzijní společnosti, důchodového fondu a účastnického fondu

31.07.2014 - č. 156/2014 Sb. - Nařízení vlády o stanovení výše úroku z přeplatku na dávce z...

Předpis č. 156/2014 Sb. - Nařízení vlády o stanovení výše úroku z přeplatku na dávce z výroby v odvětví cukru pro hospodářský rok 2004/2005

č. 158/2014 Sb. - Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných ...

Předpis č. 158/2014 Sb. - Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí

31.07.2014 - č. 158/2014 Sb. - Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlá...

Předpis č. 158/2014 Sb. - Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí

č. 157/2014 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 478/2009 Sb., o stanovení některých podmínek pro po...

Předpis č. 157/2014 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 478/2009 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních

č. 156/2014 Sb. - Nařízení vlády o stanovení výše úroku z přeplatku na dávce z výroby v odvětví cukru pro hospodářský ...

Předpis č. 156/2014 Sb. - Nařízení vlády o stanovení výše úroku z přeplatku na dávce z výroby v odvětví cukru pro hospodářský rok 2004/2005

č. 155/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťován...

Předpis č. 155/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší

č. 154/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 312/2012 Sb., o stanovení požadavků na kvalitu paliv používanýc...

Předpis č. 154/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 312/2012 Sb., o stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných pro vnitrozemská a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší

č. 153/2014 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Tabulová a stanovení jejích bližších ochranných podm...

Předpis č. 153/2014 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Tabulová a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

č. 152/2014 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Novodomské rašeliniště a stanovení jejích bližších o...

Předpis č. 152/2014 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Novodomské rašeliniště a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419