Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.08.2014 - č. 148/2014 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Doupňák a stan...

Předpis č. 148/2014 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Doupňák a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

01.08.2014 - č. 149/2014 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Luční a stanov...

Předpis č. 149/2014 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Luční a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

01.08.2014 - č. 150/2014 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Na Adamcích a ...

Předpis č. 150/2014 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Na Adamcích a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

01.08.2014 - č. 151/2014 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Pouzdřanská st...

Předpis č. 151/2014 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Pouzdřanská step – Kolby a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

01.08.2014 - č. 152/2014 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Novodomské r...

Předpis č. 152/2014 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Novodomské rašeliniště a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

01.08.2014 - č. 153/2014 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Tabulová a s...

Předpis č. 153/2014 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Tabulová a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

01.08.2014 - č. 154/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 312/2012 Sb., o stanove...

Předpis č. 154/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 312/2012 Sb., o stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných pro vnitrozemská a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší

01.08.2014 - č. 155/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípust...

Předpis č. 155/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší

01.08.2014 - č. 157/2014 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 478/2009 Sb...

Předpis č. 157/2014 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 478/2009 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních

01.08.2014 - č. 478/2009 Sb. - Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytován... - ve znění 157/2014 Sb.

Předpis č. 478/2009 Sb. - Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování podpory na ovoce a zeleninu a výrobky z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních

01.08.2014 - č. 312/2012 Sb. - Vyhláška o stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných ... - ve znění 154/2014 Sb.

Předpis č. 312/2012 Sb. - Vyhláška o stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných pro vnitrozemská a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší

01.08.2014 - č. 415/2012 Sb. - Vyhláška o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování ... - ve znění 155/2014 Sb.

Předpis č. 415/2012 Sb. - Vyhláška o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší

č. 160/2014 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí založení československých legií

Předpis č. 160/2014 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí založení československých legií

č. 159/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 326/2001 Sb., kterou se provádí § 18 p...

Předpis č. 159/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 326/2001 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), g), h), i) a j) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pro maso, masné výrobky, ryby, ostatní vodní živočichy a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich, ve znění pozdějších předpisů

01.08.2014 - č. 131/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č...

Předpis č. 131/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv

01.08.2014 - č. 474/2000 Sb. - Vyhláška o stanovení požadavků na hnojiva - ve znění 131/2014 Sb.

Předpis č. 474/2000 Sb. - Vyhláška Ministerstva zemědělství o stanovení požadavků na hnojiva

01.08.2014 - č. 377/2013 Sb. - Vyhláška o skladování a způsobu používání hnojiv - ve znění 131/2014 Sb.

Předpis č. 377/2013 Sb. - Vyhláška o skladování a způsobu používání hnojiv

01.08.2014 - č. 132/2014 Sb. - Vyhláška o ochraně a reprodukci genofondu lesních dřevin

Předpis č. 132/2014 Sb. - Vyhláška o ochraně a reprodukci genofondu lesních dřevin

01.08.2014 - č. 133/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 377/2003 Sb., o veterin...

Předpis č. 133/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 377/2003 Sb., o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu zvířat ze třetích zemí, ve znění vyhlášky č. 259/2005 Sb.

01.08.2014 - č. 377/2003 Sb. - Vyhláška o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu zvířat... - ve znění 133/2014 Sb.

Předpis č. 377/2003 Sb. - Vyhláška o veterinárních kontrolách dovozu a tranzitu zvířat ze třetích zemí

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419