Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.09.2014 - č. 105/2008 Sb. - Vyhláška o naturálních a peněžních náležitostech žáků vojens... - ve znění 165/2014 Sb.

Předpis č. 105/2008 Sb. - Vyhláška o naturálních a peněžních náležitostech žáků vojenských středních škol

01.09.2014 - č. 169/2014 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření záv...

Předpis č. 169/2014 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně

01.09.2014 - č. 171/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádoste...

Předpis č. 171/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob, ve znění pozdějších předpisů

01.09.2014 - č. 172/2014 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikac...

Předpis č. 172/2014 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)

01.09.2014 - č. 233/2009 Sb. - Vyhláška o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování... - ve znění 171/2014 Sb.

Předpis č. 233/2009 Sb. - Vyhláška o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob a o minimální výši finančních zdrojů poskytovaných pobočce zahraniční banky

01.09.2014 - č. 173/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližšíc...

Předpis č. 173/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů

01.09.2014 - č. 177/2009 Sb. - Vyhláška o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve stře... - ve znění 173/2014 Sb.

Předpis č. 177/2009 Sb. - Vyhláška o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou

01.09.2014 - č. 175/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně příro...

Předpis č. 175/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

01.09.2014 - č. 176/2014 Sb. - Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje Chráněná krajinná oblast...

Předpis č. 176/2014 Sb. - Nařízení vlády, kterým se vyhlašuje Chráněná krajinná oblast Kokořínsko – Máchův kraj

01.09.2014 - č. 177/2014 Sb. - Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné ob...

Předpis č. 177/2014 Sb. - Vyhláška o vymezení zón ochrany přírody Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko – Máchův kraj

01.09.2014 - č. 183/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém po...

Předpis č. 183/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů

01.09.2014 - č. 186/2014 Sb. - Vyhláška o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentní...

Předpis č. 186/2014 Sb. - Vyhláška o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů

01.09.2014 - č. 264/2013 Sb. - Vyhláška o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentní... - ve znění 186/2014 Sb.

Předpis č. 264/2013 Sb. - Vyhláška o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů

31.08.2014 - č. 167/2014 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 211/2010 Sb...

Předpis č. 167/2014 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění nařízení vlády č. 367/2012 Sb.

31.08.2014 - č. 211/2010 Sb. - Nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání v základním, středn... - ve znění 167/2014 Sb.

Předpis č. 211/2010 Sb. - Nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání

č. 186/2014 Sb. - Vyhláška o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu d...

Předpis č. 186/2014 Sb. - Vyhláška o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů

29.08.2014 - č. 180/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve z...

Předpis č. 180/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů

č. 185/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a ...

Předpis č. 185/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

29.08.2014 - č. 182/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém poji...

Předpis č. 182/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

č. 184/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění...

Předpis č. 184/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 169/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419