Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

č. 189/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších př...

Předpis č. 189/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů

č. 190/2014 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí narození Jiřího Koláře

Předpis č. 190/2014 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné pětisetkoruny ke 100. výročí narození Jiřího Koláře

01.09.2014 - č. 66/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležit...

Předpis č. 66/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, ve znění vyhlášky č. 175/2011 Sb.

01.09.2014 - č. 103/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytov...

Předpis č. 103/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění vyhlášky č. 116/2011 Sb., a vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 147/2011 Sb.

01.09.2014 - č. 122/2014 Sb. - Vyhláška o jízdních řádech veřejné linkové dopravy

Předpis č. 122/2014 Sb. - Vyhláška o jízdních řádech veřejné linkové dopravy

01.09.2014 - č. 128/2014 Sb. - Nařízení vlády o zrušení nařízení vlády č. 317/2012 Sb., kte...

Předpis č. 128/2014 Sb. - Nařízení vlády o zrušení nařízení vlády č. 317/2012 Sb., kterým se stanoví formulář dokladu o původu některých druhů lihu, destilátu a některých druhů lihovin

01.09.2014 - č. 138/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědě...

Předpis č. 138/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

01.09.2014 - č. 388/2000 Sb. - Vyhláška o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy - ve znění 122/2014 Sb.

Předpis č. 388/2000 Sb. - Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o jízdních řádech veřejné linkové osobní dopravy

01.09.2014 - č. 146/2002 Sb. - Zákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci - ve znění 138/2014 Sb.

Předpis č. 146/2002 Sb. - Zákon o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů

01.09.2014 - č. 72/2005 Sb. - Vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách a škol... - ve znění 103/2014 Sb.

Předpis č. 72/2005 Sb. - Vyhláška o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

01.09.2014 - č. 73/2005 Sb. - Vyhláška o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními v... - ve znění 103/2014 Sb.

Předpis č. 73/2005 Sb. - Vyhláška o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

01.09.2014 - č. 450/2005 Sb. - Vyhláška o náležitostech nakládání se závadnými látkami a ná... - ve znění 66/2014 Sb.

Předpis č. 450/2005 Sb. - Vyhláška o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků

01.09.2014 - č. 317/2012 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví formulář dokladu o původu ... - ve znění 128/2014 Sb.

Předpis č. 317/2012 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví formulář dokladu o původu některých druhů lihu, destilátu a některých druhů lihovin

01.09.2014 - č. 252/2013 Sb. - Vyhláška o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a p...

Předpis č. 252/2013 Sb. - Vyhláška o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy

01.09.2014 - č. 165/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 105/2008 Sb., o naturál...

Předpis č. 165/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 105/2008 Sb., o naturálních a peněžních náležitostech žáků vojenských středních škol, ve znění vyhlášky č. 198/2010 Sb.

01.09.2014 - č. 105/2008 Sb. - Vyhláška o naturálních a peněžních náležitostech žáků vojens... - ve znění 165/2014 Sb.

Předpis č. 105/2008 Sb. - Vyhláška o naturálních a peněžních náležitostech žáků vojenských středních škol

01.09.2014 - č. 169/2014 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření záv...

Předpis č. 169/2014 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně

01.09.2014 - č. 171/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádoste...

Předpis č. 171/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob, ve znění pozdějších předpisů

01.09.2014 - č. 172/2014 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikac...

Předpis č. 172/2014 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)

01.09.2014 - č. 233/2009 Sb. - Vyhláška o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování... - ve znění 171/2014 Sb.

Předpis č. 233/2009 Sb. - Vyhláška o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti, důvěryhodnosti a zkušenosti osob a o minimální výši finančních zdrojů poskytovaných pobočce zahraniční banky

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413