Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

08.12.2014 - č. 285/2014 Sb. - Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úko...

Předpis č. 285/2014 Sb. - Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 30. června 2015

č. 286/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se zví...

Předpis č. 286/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 382/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se zvířaty a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí, ve znění pozdějších předpisů

č. 285/2014 Sb. - Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 3...

Předpis č. 285/2014 Sb. - Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 30. června 2015

04.12.2014 - č. 29/2000 Sb. - Zákon o poštovních službách - ve znění 258/2014 Sb.

Předpis č. 29/2000 Sb. - Zákon o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách)

04.12.2014 - č. 258/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronickýc...

Předpis č. 258/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů

04.12.2014 - č. 259/2014 Sb. - Zákon o prekurzorech výbušnin a o změně zákona č. 634/2004 S...

Předpis č. 259/2014 Sb. - Zákon o prekurzorech výbušnin a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prekurzorech výbušnin)

č. 279/2014 Sb. - Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 3...

Předpis č. 279/2014 Sb. - Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 31. prosince 2015

č. 280/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 418/2003 Sb., kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a v...

Předpis č. 280/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 418/2003 Sb., kterou se stanoví podrobnější vymezení okruhu a výše příjmů a výdajů fondů veřejného zdravotního pojištění zdravotních pojišťoven, podmínky jejich tvorby, užití, přípustnosti vzájemných převodů finančních prostředků a hospodaření s nimi, limit nákladů na činnost zdravotních pojišťoven krytých ze zdrojů základního fondu včetně postupu propočtu tohoto limitu, ve znění pozdějších předpisů

č. 281/2014 Sb. - Vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí

Předpis č. 281/2014 Sb. - Vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí

č. o1/c114/2014 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 247/2014 Sb., o poskytování služby pé...

Předpis č. o1/c114/2014 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů

02.12.2014 - č. 279/2014 Sb. - Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úko...

Předpis č. 279/2014 Sb. - Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky v období do 31. prosince 2015

02.12.2014 - č. 281/2014 Sb. - Vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz dět...

Předpis č. 281/2014 Sb. - Vyhláška o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny do 12 dětí

01.12.2014 - č. 261/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti finančního tr...

Předpis č. 261/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti finančního trhu

01.12.2014 - č. 254/2004 Sb. - Zákon o omezení plateb v hotovosti - ve znění 261/2014 Sb.

Předpis č. 254/2004 Sb. - Zákon o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů

01.12.2014 - č. 201/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních d...

Předpis č. 201/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů

01.12.2014 - č. 233/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu ...

Předpis č. 233/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu a vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu, ve znění vyhlášky č. 31/2014 Sb.

01.12.2014 - č. 241/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 435/2012 Sb., o užívání...

Předpis č. 241/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 435/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem, ve znění vyhlášky č. 374/2013 Sb.

01.12.2014 - č. 435/2012 Sb. - Vyhláška o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časový... - ve znění 241/2014 Sb.

Předpis č. 435/2012 Sb. - Vyhláška o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem a o změně vyhlášky č. 527/2006 Sb., o užívání zpoplatněných pozemních komunikací a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

01.12.2014 - č. 81/1998 Sb. - Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se vyhlašu... - ve znění 246/2014 Sb.

Předpis č. 81/1998 Sb. - Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se vyhlašuje přírodní památka Na Plachtě 2 a stanoví její bližší ochranné podmínky

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419