Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.01.2015 - č. 244/2005 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 243/2001 Sb., o registr... - ve znění 343/2014 Sb.

Předpis č. 244/2005 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2015 - č. 334/2006 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spo... - ve znění 343/2014 Sb.

Předpis č. 334/2006 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2015 - č. 259/2012 Sb. - Vyhláška o podrobnostech výkonu spisové služby - ve znění 283/2014 Sb.

Předpis č. 259/2012 Sb. - Vyhláška o podrobnostech výkonu spisové služby

01.01.2015 - č. 223/2005 Sb. - Vyhláška o některých dokladech o vzdělání - ve znění 3/2015 Sb.

Předpis č. 223/2005 Sb. - Vyhláška o některých dokladech o vzdělání

01.01.2015 - č. 290/2014 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových ro...

Předpis č. 290/2014 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí

01.01.2015 - č. 489/2006 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 223/2005 Sb., o některý... - ve znění 3/2015 Sb.

Předpis č. 489/2006 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 223/2005 Sb., o některých dokladech o vzdělání

01.01.2015 - č. 63/2008 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 223/2005 Sb., o některý... - ve znění 3/2015 Sb.

Předpis č. 63/2008 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 223/2005 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění vyhlášky č. 489/2006 Sb.

01.01.2015 - č. 205/2010 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 223/2005 Sb., o některý... - ve znění 3/2015 Sb.

Předpis č. 205/2010 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 223/2005 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2015 - č. 291/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 365/2009 Sb., o Pravidl...

Předpis č. 291/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 365/2009 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2015 - č. 431/2011 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 223/2005 Sb., o některý... - ve znění 3/2015 Sb.

Předpis č. 431/2011 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 223/2005 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2015 - č. 292/2014 Sb. - Nařízení vlády o stanovení kategorií obcí výkonu služby vojá...

Předpis č. 292/2014 Sb. - Nařízení vlády o stanovení kategorií obcí výkonu služby vojáků z povolání a koeficientů pro výpočet přídavku na bydlení

01.01.2015 - č. 86/2013 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 223/2005 Sb., o některý... - ve znění 3/2015 Sb.

Předpis č. 86/2013 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 223/2005 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2015 - č. 293/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se...

Předpis č. 293/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2015 - č. 294/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se...

Předpis č. 294/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2015 - č. 295/2014 Sb. - Vyhláška o členění bezpečnostního materiálu

Předpis č. 295/2014 Sb. - Vyhláška o členění bezpečnostního materiálu

01.01.2015 - č. 296/2014 Sb. - Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2015, ...

Předpis č. 296/2014 Sb. - Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/2015, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami

01.01.2015 - č. 219/2013 Sb. - Nařízení vlády o stanovení kategorií obcí výkonu služby vojá... - ve znění 292/2014 Sb.

Předpis č. 219/2013 Sb. - Nařízení vlády o stanovení kategorií obcí výkonu služby vojáků z povolání a koeficientů pro výpočet přídavku na bydlení

31.12.2014 - č. 255/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 70/2013 Sb., kterým se mění z...

Předpis č. 255/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 70/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů

31.12.2014 - č. 77/2014 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení vyhlášky 267/2012 Sb., o stanovení Ind...

Předpis č. 77/2014 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 25. března 2014 sp. zn. Pl. ÚS 43/13 ve věci návrhu na zrušení vyhlášky č. 267/2012 Sb., o stanovení Indikačního seznamu pro lázeňskou léčebně rehabilitační péči o dospělé, děti a dorost

31.12.2014 - č. 280/2009 Sb. - Daňový řád - ve znění 458/2011 Sb.

Předpis č. 280/2009 Sb. - Zákon daňový řád

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422