Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.01.2015 - č. 500/2004 Sb. - Správní řád - ve znění 250/2014 Sb.

Předpis č. 500/2004 Sb. - Zákon správní řád

01.01.2015 - č. 350/2014 Sb. - Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skon...

Předpis č. 350/2014 Sb. - Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (úprava náhrady)

01.01.2015 - č. 248/2004 Sb. - Nařízení vlády o některých opatřeních k provádění společné o... - ve znění 269/2014 Sb.

Předpis č. 248/2004 Sb. - Nařízení vlády o některých opatřeních k provádění společné organizace trhu se lnem a konopím pěstovanými na vlákno

01.01.2015 - č. 351/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 268...

Předpis č. 351/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva obrany č. 268/1999 Sb., kterou se pro účely výsluhových náležitostí stanoví, kdo je považován za výkonného letce a která služba je službou zvláštní povahy nebo zvláštního stupně nebezpečnosti, a postup při výplatě výsluhových náležitostí, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2015 - č. 115/2004 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví některé postupy při provád... - ve znění 179/2014 Sb.

Předpis č. 115/2004 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví některé postupy při provádění opatření společné organizace trhu se škrobem

01.01.2015 - č. 355/2014 Sb. - Zákon o působnosti orgánů Celní správy České republiky v sou...

Předpis č. 355/2014 Sb. - Zákon o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví

01.01.2015 - č. 182/2004 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 174/2001 Sb... - ve znění 179/2014 Sb.

Předpis č. 182/2004 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 174/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky a zásady opatření k podpoře vývozu sladu

01.01.2015 - č. 356/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetí...

Předpis č. 356/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví

01.01.2015 - č. 543/2004 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 115/2004 Sb... - ve znění 179/2014 Sb.

Předpis č. 543/2004 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 115/2004 Sb., kterým se stanoví některé postupy při provádění opatření společné organizace trhu se škrobem

01.01.2015 - č. 358/2014 Sb. - Vyhláška k provedení některých ustanovení zákona o působnost...

Předpis č. 358/2014 Sb. - Vyhláška k provedení některých ustanovení zákona o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví

01.01.2015 - č. 563/2004 Sb. - Zákon o pedagogických pracovnících - ve znění 197/2014 Sb.

Předpis č. 563/2004 Sb. - Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

01.01.2015 - č. 359/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a další...

Předpis č. 359/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2015 - č. 579/2004 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2004 Sb... - ve znění 179/2014 Sb.

Předpis č. 579/2004 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2004 Sb., o stanovení některých podrobností a bližších podmínek při poskytování jednotné platby na plochu zemědělské půdy pro rok 2004, a kterým se zrušují některá nařízení vlády, upravující podporu vývozu některých zemědělských produktů

01.01.2015 - č. 360/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidan...

Předpis č. 360/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.01.2015 - č. 412/2005 Sb. - Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způso... - ve znění 181/2014 Sb., 250/2014 Sb., 458/2011 Sb.

Předpis č. 412/2005 Sb. - Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti

01.01.2015 - č. 361/2014 Sb. - Nařízení vlády o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služ...

Předpis č. 361/2014 Sb. - Nařízení vlády o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti

01.01.2015 - č. 444/2005 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních fina... - ve znění 250/2014 Sb.

Předpis č. 444/2005 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

01.01.2015 - č. 362/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočt...

Předpis č. 362/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2015 - č. 149/2005 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 115/2004 Sb... - ve znění 179/2014 Sb.

Předpis č. 149/2005 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 115/2004 Sb., kterým se stanoví některé postupy při provádění opatření společné organizace trhu se škrobem, ve znění nařízení vlády č. 543/2004 Sb.

01.01.2015 - č. 363/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, ...

Předpis č. 363/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422