Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.01.2015 - č. 363/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, ...

Předpis č. 363/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 5/2014 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti

01.01.2015 - č. 418/2005 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 148/2005 Sb... - ve znění 179/2014 Sb.

Předpis č. 418/2005 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 148/2005 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotace na nepotravinářské užití semene řepky olejné pro výrobu methylesteru řepkového oleje

01.01.2015 - č. 365/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti...

Předpis č. 365/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 418/2001 Sb., o postupech při výkonu exekuční a další činnosti, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2015 - č. 483/2005 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 148/2005 Sb... - ve znění 179/2014 Sb.

Předpis č. 483/2005 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 148/2005 Sb., o stanovení podmínek pro poskytování dotace na nepotravinářské užití semene řepky olejné pro výrobu methylesteru řepkového oleje, ve znění nařízení vlády č. 418/2005 Sb.

01.01.2015 - č. 137/2006 Sb. - Zákon o veřejných zakázkách - ve znění 341/2013 Sb.

Předpis č. 137/2006 Sb. - Zákon o veřejných zakázkách

01.01.2015 - č. 218/2006 Sb. - Vyhláška o úhradě za poskytnutí údajů z evidence dopravních ... - ve znění 249/2014 Sb.

Předpis č. 218/2006 Sb. - Vyhláška o úhradě za poskytnutí údajů z evidence dopravních nehod

01.01.2015 - č. 255/2004 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních tý... - ve znění 355/2014 Sb.

Předpis č. 255/2004 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2015 - č. 484/2006 Sb. - Nařízení vlády o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtné... - ve znění 240/2014 Sb.

Předpis č. 484/2006 Sb. - Nařízení vlády o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací

01.01.2015 - č. 36/2006 Sb. - Vyhláška o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o o... - ve znění 346/2014 Sb.

Předpis č. 36/2006 Sb. - Vyhláška o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu

01.01.2015 - č. 415/2006 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví technické podmínky a postup při ... - ve znění 206/2014 Sb.

Předpis č. 415/2006 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví technické podmínky a postup při pořizování a dalším zpracovávání biometrických údajů obsažených v nosiči dat cestovního dokladu

01.01.2015 - č. 173/2007 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních tý... - ve znění 355/2014 Sb.

Předpis č. 173/2007 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 191/1999 Sb., o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2015 - č. 567/2006 Sb. - Nařízení vlády o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaruč... - ve znění 204/2014 Sb.

Předpis č. 567/2006 Sb. - Nařízení vlády o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí

01.01.2015 - č. 364/2009 Sb. - Vyhláška o kontaktních místech veřejné správy - ve znění 347/2014 Sb.

Předpis č. 364/2009 Sb. - Vyhláška o seznamu obecních úřadů a zastupitelských úřadů, které jsou kontaktními místy veřejné správy (vyhláška o kontaktních místech veřejné správy)

01.01.2015 - č. 82/2006 Sb. - Nařízení vlády o stanovení dalších údajů evidovaných u půdní... - ve znění 179/2014 Sb.

Předpis č. 82/2006 Sb. - Nařízení vlády o stanovení dalších údajů evidovaných u půdního bloku nebo u dílu půdního bloku v evidenci využití zemědělské půdy

01.01.2015 - č. 18/2012 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetí... - ve znění 355/2014 Sb.

Předpis č. 18/2012 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Celní správě České republiky

01.01.2015 - č. 141/2006 Sb. - Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování ná... - ve znění 179/2014 Sb.

Předpis č. 141/2006 Sb. - Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám pro rok 2006

01.01.2015 - č. 143/2006 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 115/2004 Sb... - ve znění 179/2014 Sb.

Předpis č. 143/2006 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 115/2004 Sb., kterým se stanoví některé postupy při provádění opatření společné organizace trhu se škrobem, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2015 - č. 144/2006 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 144/2005 Sb... - ve znění 179/2014 Sb.

Předpis č. 144/2006 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 144/2005 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování jednotné platby na plochu zemědělské půdy pro kalendářní roky 2005 a 2006

01.01.2015 - č. 432/2006 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 141/2006 Sb... - ve znění 179/2014 Sb.

Předpis č. 432/2006 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 141/2006 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám pro rok 2006

01.01.2015 - č. 450/2006 Sb. - Nařízení vlády o stanovení některých podmínek provádění někt... - ve znění 179/2014 Sb.

Předpis č. 450/2006 Sb. - Nařízení vlády o stanovení některých podmínek provádění některých výjimečných opatření na podporu trhu s vejci a drůbeží

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419