Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.01.2015 - č. 320/2014 Sb. - Vyhláška o informační povinnosti příjemce potravin v místě u...

Předpis č. 320/2014 Sb. - Vyhláška o informační povinnosti příjemce potravin v místě určení ve vztahu k některým druhům potravin

01.01.2015 - č. 250/2014 Sb. - Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státn...

Předpis č. 250/2014 Sb. - Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě

01.01.2015 - č. 321/2014 Sb. - Vyhláška o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďov...

Předpis č. 321/2014 Sb. - Vyhláška o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů

01.01.2015 - č. 251/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a ...

Předpis č. 251/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2015 - č. 325/2014 Sb. - Vyhláška o nákladových indexech věkových skupin pojištěnců v...

Předpis č. 325/2014 Sb. - Vyhláška o nákladových indexech věkových skupin pojištěnců veřejného zdravotního pojištění pro rok 2015

01.01.2015 - č. 252/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmot...

Předpis č. 252/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.01.2015 - č. 327/2014 Sb. - Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze ...

Předpis č. 327/2014 Sb. - Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2015 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení

01.01.2015 - č. 253/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociál...

Předpis č. 253/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2015 - č. 328/2014 Sb. - Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničn...

Předpis č. 328/2014 Sb. - Vyhláška o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad

01.01.2015 - č. 254/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních sl...

Předpis č. 254/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2015 - č. 396/2001 Sb. - Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje b... - ve znění 319/2014 Sb.

Předpis č. 396/2001 Sb. - Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na opravy a modernizaci bytů

01.01.2015 - č. 256/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdrav...

Předpis č. 256/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.01.2015 - č. 396/2002 Sb. - Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje b... - ve znění 319/2014 Sb.

Předpis č. 396/2002 Sb. - Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou bytu fyzickými osobami postiženými povodněmi v roce 2002

01.01.2015 - č. 257/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách ob...

Předpis č. 257/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, a další související zákony

01.01.2015 - č. 446/2002 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 396/2002 Sb... - ve znění 319/2014 Sb.

Předpis č. 446/2002 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 396/2002 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru na úhradu části nákladů spojených s výstavbou bytu fyzickými osobami postiženými povodněmi v roce 2002

01.01.2015 - č. 262/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidan...

Předpis č. 262/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.01.2015 - č. 104/2003 Sb. - Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje b... - ve znění 319/2014 Sb.

Předpis č. 104/2003 Sb. - Nařízení vlády o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou dotace ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů pro fyzické osoby postižené povodněmi v roce 2002

01.01.2015 - č. 263/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, po...

Předpis č. 263/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů

01.01.2015 - č. 271/2003 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 104/2003 Sb... - ve znění 319/2014 Sb.

Předpis č. 271/2003 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 104/2003 Sb., o použití prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou dotace ke krytí části nákladů spojených s výstavbou bytů pro fyzické osoby postižené povodněmi v roce 2002

01.01.2015 - č. 267/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příj...

Předpis č. 267/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422