Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.01.2015 - č. 338/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 237/2005 Sb., kterou se...

Předpis č. 338/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 237/2005 Sb., kterou se stanoví výše technicky zdůvodněných ztrát při dopravě a skladování minerálních olejů, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2015 - č. 221/1999 Sb. - Zákon o vojácích z povolání - ve znění 309/2002 Sb.

Předpis č. 221/1999 Sb. - Zákon o vojácích z povolání

01.01.2015 - č. 339/2014 Sb. - Vyhláška o stanovení odůvodněných nákladů a maximální výše ú...

Předpis č. 339/2014 Sb. - Vyhláška o stanovení odůvodněných nákladů a maximální výše úhrady nákladů služeb poskytovaných držitelem dokladů pro účely důchodového pojištění

01.01.2015 - č. 168/1999 Sb. - Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem ... - ve znění 239/2013 Sb.

Předpis č. 168/1999 Sb. - Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)

01.01.2015 - č. 340/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se...

Předpis č. 340/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2015 - č. 219/1999 Sb. - Zákon o ozbrojených silách ČR - ve znění 250/2014 Sb.

Předpis č. 219/1999 Sb. - Zákon o ozbrojených silách České republiky

01.01.2015 - č. 106/1999 Sb. - Zákon o svobodném přístupu k informacím - ve znění 181/2014 Sb.

Předpis č. 106/1999 Sb. - Zákon o svobodném přístupu k informacím

01.01.2015 - č. 266/1999 Sb. - Vyhláška Ministerstva obrany o způsobu zabezpečování bezplat... - ve znění 17/2014 Sb.

Předpis č. 266/1999 Sb. - Vyhláška Ministerstva obrany o způsobu zabezpečování bezplatného stravování, výstrojních a přepravních náležitostí a o zabezpečování ubytování vojáků z povolání

01.01.2015 - č. 349/1999 Sb. - Zákon o Veřejném ochránci práv - ve znění 309/2002 Sb.

Předpis č. 349/1999 Sb. - Zákon o Veřejném ochránci práv

01.01.2015 - č. 118/2000 Sb. - Zákon o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměst... - ve znění 267/2014 Sb.

Předpis č. 118/2000 Sb. - Zákon o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů

01.01.2015 - č. 229/2002 Sb. - Zákon o finančním arbitrovi - ve znění 336/2014 Sb.

Předpis č. 229/2002 Sb. - Zákon o finančním arbitrovi

01.01.2015 - č. 218/2000 Sb. - Zákon o rozpočtových pravidlech - ve znění 250/2014 Sb.

Předpis č. 218/2000 Sb. - Zákon o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)

01.01.2015 - č. 243/2000 Sb. - Zákon o rozpočtovém určení daní - ve znění 267/2014 Sb., 458/2011 Sb.

Předpis č. 243/2000 Sb. - Zákon o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní)

01.01.2015 - č. 104/2000 Sb. - Zákon o Státním fondu dopravní infrastruktury - ve znění 250/2014 Sb.

Předpis č. 104/2000 Sb. - Zákon o Státním fondu dopravní infrastruktury a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2015 - č. 248/2000 Sb. - Zákon o podpoře regionálního rozvoje - ve znění 250/2014 Sb.

Předpis č. 248/2000 Sb. - Zákon o podpoře regionálního rozvoje

01.01.2015 - č. 309/2000 Sb. - Zákon o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřov... - ve znění 250/2014 Sb.

Předpis č. 309/2000 Sb. - Zákon o obranné standardizaci, katalogizaci a státním ověřování jakosti výrobků a služeb určených k zajištění obrany státu a o změně živnostenského zákona

01.01.2015 - č. 191/1999 Sb. - Zákon o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného v... - ve znění 355/2014 Sb.

Předpis č. 191/1999 Sb. - Zákon o opatřeních týkajících se dovozu, vývozu a zpětného vývozu zboží porušujícího některá práva duševního vlastnictví a o změně některých dalších zákonů

01.01.2015 - č. 231/2001 Sb. - Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání - ve znění 181/2014 Sb., 250/2014 Sb., 309/2002 Sb.

Předpis č. 231/2001 Sb. - Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů

01.01.2015 - č. 268/1999 Sb. - Vyhláška Ministerstva obrany, kterou se pro účely výsluhovýc... - ve znění 351/2014 Sb.

Předpis č. 268/1999 Sb. - Vyhláška Ministerstva obrany, kterou se pro účely výsluhových náležitostí stanoví, kdo je považován za výkonného letce a která služba je službou zvláštní povahy nebo zvláštního stupně nebezpečnosti, a postup při výplatě výsluhových náležitostí

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413