Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.01.2015 - č. 237/2005 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví výše technicky zdůvodněných ztrá... - ve znění 338/2014 Sb.

Předpis č. 237/2005 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví výše technicky zdůvodněných ztrát při dopravě a skladování minerálních olejů

01.01.2015 - č. 340/2006 Sb. - Zákon o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojišt... - ve znění 336/2014 Sb.

Předpis č. 340/2006 Sb. - Zákon o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění

01.01.2015 - č. 290/1995 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam nemocí z povolání - ve znění 168/2014 Sb.

Předpis č. 290/1995 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví seznam nemocí z povolání

01.01.2015 - č. 273/1996 Sb. - Zákon o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže - ve znění 250/2014 Sb.

Předpis č. 273/1996 Sb. - Zákon o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

01.01.2015 - č. 329/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování d...

Předpis č. 329/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2015 - č. 49/1997 Sb. - Zákon o civilním letectví - ve znění 250/2014 Sb.

Předpis č. 49/1997 Sb. - Zákon o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

01.01.2015 - č. 331/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních d...

Předpis č. 331/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.01.2015 - č. 110/1997 Sb. - Zákon o potravinách a tabákových výrobcích - ve znění 139/2014 Sb.

Předpis č. 110/1997 Sb. - Zákon o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

01.01.2015 - č. 333/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a...

Předpis č. 333/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2015 - č. 156/1998 Sb. - Zákon o hnojivech - ve znění 263/2014 Sb.

Předpis č. 156/1998 Sb. - Zákon o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech)

01.01.2015 - č. 336/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb., o investičních ...

Předpis č. 336/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, a některé další zákony v oblasti kapitálového trhu

01.01.2015 - č. 161/1998 Sb. - Vyhláška o promíjení penále správami sociálního zabezpečení - ve znění 458/2011 Sb.

Předpis č. 161/1998 Sb. - Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí o promíjení penále správami sociálního zabezpečení

01.01.2015 - č. 337/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 388/2011 Sb., o provede...

Předpis č. 337/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2015 - č. 161/1999 Sb. - Zákon, kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko - ve znění 250/2014 Sb., 309/2002 Sb.

Předpis č. 161/1999 Sb. - Zákon, kterým se vyhlašuje Národní park České Švýcarsko, a mění se zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2015 - č. 338/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 237/2005 Sb., kterou se...

Předpis č. 338/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 237/2005 Sb., kterou se stanoví výše technicky zdůvodněných ztrát při dopravě a skladování minerálních olejů, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2015 - č. 221/1999 Sb. - Zákon o vojácích z povolání - ve znění 309/2002 Sb.

Předpis č. 221/1999 Sb. - Zákon o vojácích z povolání

01.01.2015 - č. 339/2014 Sb. - Vyhláška o stanovení odůvodněných nákladů a maximální výše ú...

Předpis č. 339/2014 Sb. - Vyhláška o stanovení odůvodněných nákladů a maximální výše úhrady nákladů služeb poskytovaných držitelem dokladů pro účely důchodového pojištění

01.01.2015 - č. 168/1999 Sb. - Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem ... - ve znění 239/2013 Sb.

Předpis č. 168/1999 Sb. - Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)

01.01.2015 - č. 340/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se...

Předpis č. 340/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413