Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.01.2015 - č. 5/2014 Sb. - Vyhláška o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných ...

Předpis č. 5/2014 Sb. - Vyhláška o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti

01.01.2015 - č. 116/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 388/2011 Sb., o provede...

Předpis č. 116/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2015 - č. 139/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a...

Předpis č. 139/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů

01.01.2015 - č. 140/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském...

Předpis č. 140/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

01.01.2015 - č. 161/2014 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení § 3 odst. 3 zákona č. 236/1995 Sb., o ...

Předpis č. 161/2014 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 10. července 2014 sp. zn. Pl. ÚS 28/13 ve věci návrhu na zrušení části § 3 odst. 3 zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2015 - č. 164/2014 Sb. - Vyhláška o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a inf...

Předpis č. 164/2014 Sb. - Vyhláška o evidenci krytí hypotečních zástavních listů a informačních povinnostech emitenta hypotečních zástavních listů

01.01.2015 - č. 326/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví...

Předpis č. 326/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2015 - č. 168/2014 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 290/1995 Sb...

Předpis č. 168/2014 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, ve znění nařízení vlády č. 114/2011 Sb.

01.01.2015 - č. 170/2014 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 201/2010 Sb...

Předpis č. 170/2014 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

01.01.2015 - č. 324/2014 Sb. - Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služ...

Předpis č. 324/2014 Sb. - Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2015

01.01.2015 - č. 179/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ...

Předpis č. 179/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.01.2015 - č. 181/2014 Sb. - Zákon o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zák...

Předpis č. 181/2014 Sb. - Zákon o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti)

01.01.2015 - č. 298/2014 Sb. - Vyhláška o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazený...

Předpis č. 298/2014 Sb. - Vyhláška o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků

01.01.2015 - č. 187/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské ...

Předpis č. 187/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2015 - č. 134/1998 Sb. - Vyhláška, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodov... - ve znění 326/2014 Sb.

Předpis č. 134/1998 Sb. - Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami

01.01.2015 - č. 191/2014 Sb. - Vyhláška o vzorech dokladů podle zákona o státním občanství ...

Předpis č. 191/2014 Sb. - Vyhláška o vzorech dokladů podle zákona o státním občanství České republiky

01.01.2015 - č. 412/2008 Sb. - Vyhláška o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazený... - ve znění 298/2014 Sb.

Předpis č. 412/2008 Sb. - Vyhláška o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků

01.01.2015 - č. 192/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 207...

Předpis č. 192/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2015 - č. 427/2009 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 412/2008 Sb., o stanove... - ve znění 298/2014 Sb.

Předpis č. 427/2009 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 412/2008 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků

01.01.2015 - č. 194/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 88/2011 Sb., o technick...

Předpis č. 194/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 88/2011 Sb., o technických podmínkách a postupu při pořizování biometrických údajů a podpisu cizince pro účely vydání průkazu o povolení k pobytu

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413