Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.01.2015 - č. 458/2011 Sb. - Zákon o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasní...

Předpis č. 458/2011 Sb. - Zákon o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů

01.01.2015 - č. 45/2007 Sb. - Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování od... - ve znění 308/2014 Sb.

Předpis č. 45/2007 Sb. - Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování oddělené platby za cukr pěstitelům cukrové řepy

01.01.2015 - č. 239/2013 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách pro... - ve znění 260/2014 Sb.

Předpis č. 239/2013 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.01.2015 - č. 47/2007 Sb. - Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování je... - ve znění 308/2014 Sb.

Předpis č. 47/2007 Sb. - Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování jednotné platby na plochu zemědělské půdy a některých podmínek poskytování informací o zpracování zemědělských výrobků pocházejících z půdy uvedené do klidu

01.01.2015 - č. 196/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidan...

Předpis č. 196/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2015 - č. 75/2007 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb za přírodní z... - ve znění 308/2014 Sb.

Předpis č. 75/2007 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě

01.01.2015 - č. 136/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti...

Předpis č. 136/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2015 - č. 79/2007 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálních ... - ve znění 308/2014 Sb.

Předpis č. 79/2007 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření

01.01.2015 - č. 204/2014 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb...

Předpis č. 204/2014 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2015 - č. 239/2007 Sb. - Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací n... - ve znění 308/2014 Sb.

Předpis č. 239/2007 Sb. - Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy

01.01.2015 - č. 206/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 415/2006 Sb., kterou se...

Předpis č. 206/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 415/2006 Sb., kterou se stanoví technické podmínky a postup při pořizování a dalším zpracovávání biometrických údajů obsažených v nosiči dat cestovního dokladu, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2015 - č. 95/2008 Sb. - Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování od... - ve znění 308/2014 Sb.

Předpis č. 95/2008 Sb. - Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování oddělené platby za rajčata určená ke zpracování

01.01.2015 - č. 208/2014 Sb. - Vyhláška o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2013...

Předpis č. 208/2014 Sb. - Vyhláška o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2013, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2013, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2015 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2015 a o zvýšení důchodů v roce 2015

01.01.2015 - č. 147/2008 Sb. - Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací n... - ve znění 308/2014 Sb.

Předpis č. 147/2008 Sb. - Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích

01.01.2015 - č. 209/2014 Sb. - Vyhláška o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2015

Předpis č. 209/2014 Sb. - Vyhláška o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2015

01.01.2015 - č. 53/2009 Sb. - Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací n... - ve znění 308/2014 Sb.

Předpis č. 53/2009 Sb. - Nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na lesnicko-environmentální opatření

01.01.2015 - č. 215/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 314/2013 Sb., o předklá...

Předpis č. 215/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 314/2013 Sb., o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí

01.01.2015 - č. 87/2010 Sb. - Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytován... - ve znění 308/2014 Sb.

Předpis č. 87/2010 Sb. - Nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování platby na krávy chované v systému s tržní produkcí mléka

01.01.2015 - č. 216/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 346/2013 Sb., o předklá...

Předpis č. 216/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 346/2013 Sb., o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance

01.01.2015 - č. 432/2010 Sb. - Nařízení vlády o kritériích pro určení prvku kritické infras... - ve znění 315/2014 Sb.

Předpis č. 432/2010 Sb. - Nařízení vlády o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413