Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

13.01.2015 - č. 93/2009 Sb. - Zákon o auditorech - ve znění 334/2014 Sb.

Předpis č. 93/2009 Sb. - Zákon o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech)

č. 7/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění pozd...

Předpis č. 7/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění pozdějších předpisů

č. 5/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, ve z...

Předpis č. 5/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, ve znění pozdějších předpisů

č. 6/2015 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

Předpis č. 6/2015 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

č. 3/2015 Sb. - Vyhláška o některých dokladech o vzdělání

Předpis č. 3/2015 Sb. - Vyhláška o některých dokladech o vzdělání

č. 1/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění něk...

Předpis č. 1/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

č. 2/2015 Sb. - Vyhláška o stanovení odborných kritérií a dalších náležitostí pro poskytování lázeňské léčebně rehab...

Předpis č. 2/2015 Sb. - Vyhláška o stanovení odborných kritérií a dalších náležitostí pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče

06.01.2015 - č. 1/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdrav...

Předpis č. 1/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

06.01.2015 - č. 2/2015 Sb. - Vyhláška o stanovení odborných kritérií a dalších náležitost...

Předpis č. 2/2015 Sb. - Vyhláška o stanovení odborných kritérií a dalších náležitostí pro poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče

06.01.2015 - č. 296/2004 Sb. - Vyhláška, kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel - ve znění 5/2015 Sb.

Předpis č. 296/2004 Sb. - Vyhláška, kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel a kterou se mění vyhláška č. 177/2000 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů

č. o1/c3/2015 Sb. - Tisková oprava Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v nařízení vlády č. 361/2014 Sb

Předpis č. o1/c3/2015 Sb. - Tisková oprava Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v nařízení vlády č. 361/2014 Sb

05.01.2015 - č. 4/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví obor služby

Předpis č. 4/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví obor služby

05.01.2015 - č. o1/c3/2015 Sb. - Tisková oprava Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové ...

Předpis č. o1/c3/2015 Sb. - Tisková oprava Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v nařízení vlády č. 361/2014 Sb

č. 4/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví obor služby

Předpis č. 4/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví obor služby

01.01.2015 - č. 500/2002 Sb. - Prováděcí vyhláška k podvojnému účetnictví pro podnikatele - ve znění 293/2014 Sb.

Předpis č. 500/2002 Sb. - Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví

01.01.2015 - č. 504/2002 Sb. - Prováděcí vyhláška k podvojnému účetnictví pro nepodnikatels... - ve znění 294/2014 Sb.

Předpis č. 504/2002 Sb. - Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví

01.01.2015 - č. 365/2009 Sb. - Vyhláška o Pravidlech trhu s plynem - ve znění 291/2014 Sb.

Předpis č. 365/2009 Sb. - Vyhláška o Pravidlech trhu s plynem

01.01.2015 - č. 383/2009 Sb. - Technická vyhláška o účetních záznamech - ve znění 300/2014 Sb.

Předpis č. 383/2009 Sb. - Vyhláška o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech)

01.01.2015 - č. 299/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 419/2012 Sb., o ochraně...

Předpis č. 299/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 419/2012 Sb., o ochraně pokusných zvířat

01.01.2015 - č. 300/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetníc...

Předpis č. 300/2014 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413