Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

č. 112/2015 Sb. - Vyhláška o odborné a zdravotní způsobilosti členů posádky lodě, průkazech způsobilosti, námořnických...

Předpis č. 112/2015 Sb. - Vyhláška o odborné a zdravotní způsobilosti členů posádky lodě, průkazech způsobilosti, námořnických knížkách a kapitánském slibu

č. 113/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskyto...

Předpis č. 113/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, a další související nařízení vlády

13.05.2015 - č. 113/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb....

Předpis č. 113/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, a další související nařízení vlády

č. 111/2015 Sb. - Vyhláška o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území

Předpis č. 111/2015 Sb. - Vyhláška o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území

č. 110/2015 Sb. - Vyhláška o zrušení vyhlášky č. 46/2010 Sb., o příslušnosti správ národních parků a správ chráněných ...

Předpis č. 110/2015 Sb. - Vyhláška o zrušení vyhlášky č. 46/2010 Sb., o příslušnosti správ národních parků a správ chráněných krajinných oblastí k výkonu státní správy ve správních obvodech tvořených národními přírodními rezervacemi, národními přírodními památkami a jejich ochrannými pásmy, ve znění pozdějších předpisů

č. 109/2015 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Za Hrnčířkou a stanovení jejích bližších ochranných po...

Předpis č. 109/2015 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Za Hrnčířkou a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

č. 108/2015 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Krvavý a Kačležský rybník a stanovení jejích bližších ...

Předpis č. 108/2015 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Krvavý a Kačležský rybník a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

č. 107/2015 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Brouskův mlýn a stanovení jejích bližších ochranných...

Předpis č. 107/2015 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Brouskův mlýn a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

05.05.2015 - č. 90/2015 Sb. - Vyhláška o vydání zlaté mince „Žďákovský obloukový most“ po ...

Předpis č. 90/2015 Sb. - Vyhláška o vydání zlaté mince „Žďákovský obloukový most“ po 5 000 Kč

č. 103/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a ...

Předpis č. 103/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

č. 106/2015 Sb. - Nařízení vlády o oborech státní služby

Předpis č. 106/2015 Sb. - Nařízení vlády o oborech státní služby

04.05.2015 - č. 106/2015 Sb. - Nařízení vlády o oborech státní služby

Předpis č. 106/2015 Sb. - Nařízení vlády o oborech státní služby

04.05.2015 - č. 85/2003 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví obory státní služby - ve znění 106/2015 Sb.

Předpis č. 85/2003 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví obory státní služby

č. 105/2015 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

Předpis č. 105/2015 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

č. 104/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytov...

Předpis č. 104/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů

02.05.2015 - č. 79/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhla...

Předpis č. 79/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

02.05.2015 - č. 80/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o ...

Předpis č. 80/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů

02.05.2015 - č. 484/1991 Sb. - Zákon o Českém rozhlasu - ve znění 79/2015 Sb.

Předpis č. 484/1991 Sb. - Zákon České národní rady o Českém rozhlasu

01.05.2015 - č. 49/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 63/2011 Sb....

Předpis č. 49/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 63/2011 Sb., o stanovení minimálních hodnot a ukazatelů standardů kvality a bezpečnosti a o způsobu jejich prokazování v souvislosti s poskytováním veřejných služeb v přepravě cestujících

01.05.2015 - č. 63/2011 Sb. - Nařízení vlády o stanovení minimálních hodnot a ukazatelů st... - ve znění 49/2015 Sb.

Předpis č. 63/2011 Sb. - Nařízení vlády o stanovení minimálních hodnot a ukazatelů standardů kvality a bezpečnosti a o způsobu jejich prokazování v souvislosti s poskytováním veřejných služeb v přepravě cestujících

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422