Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.05.2015 - č. 63/2011 Sb. - Nařízení vlády o stanovení minimálních hodnot a ukazatelů st... - ve znění 49/2015 Sb.

Předpis č. 63/2011 Sb. - Nařízení vlády o stanovení minimálních hodnot a ukazatelů standardů kvality a bezpečnosti a o způsobu jejich prokazování v souvislosti s poskytováním veřejných služeb v přepravě cestujících

01.05.2015 - č. 64/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 380/2003 Sb., o veterin...

Předpis č. 64/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 380/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se spermatem, vaječnými buňkami a embryi a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí, ve znění pozdějších předpisů

01.05.2015 - č. 380/2003 Sb. - Vyhláška o veterinárních požadavcích na obchodování se sperm... - ve znění 64/2015 Sb.

Předpis č. 380/2003 Sb. - Vyhláška o veterinárních požadavcích na obchodování se spermatem, vaječnými buňkami a embryi a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí

01.05.2015 - č. 26/2003 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na tla... - ve znění 93/2015 Sb.

Předpis č. 26/2003 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení

01.05.2015 - č. 218/2003 Sb. - Zákon o soudnictví ve věcech mládeže - ve znění 77/2015 Sb.

Předpis č. 218/2003 Sb. - Zákon o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže)

01.05.2015 - č. 77/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní j...

Předpis č. 77/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, a další související zákony

01.05.2015 - č. 82/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, ...

Předpis č. 82/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

01.05.2015 - č. 84/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních p...

Předpis č. 84/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.05.2015 - č. 87/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s účinnos...

Předpis č. 87/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s účinností rekodifikace soukromého práva

01.05.2015 - č. 45/2013 Sb. - Zákon o obětech trestných činů - ve znění 77/2015 Sb.

Předpis č. 45/2013 Sb. - Zákon o obětech trestných činů a o změně některých zákonů (zákon o obětech trestných činů)

01.05.2015 - č. 104/2013 Sb. - Zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních - ve znění 77/2015 Sb.

Předpis č. 104/2013 Sb. - Zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních

01.05.2015 - č. 306/1999 Sb. - Zákon o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a š... - ve znění 82/2015 Sb.

Předpis č. 306/1999 Sb. - Zákon o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením

01.05.2015 - č. 72/2000 Sb. - Zákon o investičních pobídkách - ve znění 84/2015 Sb.

Předpis č. 72/2000 Sb. - Zákon o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách)

01.05.2015 - č. 373/2011 Sb. - Zákon o specifických zdravotních službách - ve znění 82/2015 Sb.

Předpis č. 373/2011 Sb. - Zákon o specifických zdravotních službách

01.05.2015 - č. 304/2013 Sb. - Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob - ve znění 87/2015 Sb.

Předpis č. 304/2013 Sb. - Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob

01.05.2015 - č. 67/2015 Sb. - Pravidla plavebního provozu)

Předpis č. 67/2015 Sb. - Vyhláška o pravidlech plavebního provozu (pravidla plavebního provozu)

01.05.2015 - č. 344/1991 Sb. - Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se vydává ... - ve znění 67/2015 Sb.

Předpis č. 344/1991 Sb. - Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se vydává Řád plavební bezpečnosti na vnitrozemských vodních cestách České a Slovenské Federativní Republiky

01.05.2015 - č. 292/2013 Sb. - Zákon o zvláštních řízeních soudních - ve znění 87/2015 Sb.

Předpis č. 292/2013 Sb. - Zákon o zvláštních řízeních soudních

01.05.2015 - č. 98/2015 Sb. - Nařízení vlády o provedení § 101a zákona o sociálních službá...

Předpis č. 98/2015 Sb. - Nařízení vlády o provedení § 101a zákona o sociálních službách

01.05.2015 - č. 100/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 596/2006 Sb...

Předpis č. 100/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 596/2006 Sb., kterým se stanoví přípustná míra veřejné podpory v regionech soudržnosti České republiky, ve znění pozdějších předpisů

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419