Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

č. 72/2015 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb pro oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omeze...

Předpis č. 72/2015 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb pro oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními

č. 67/2015 Sb. - Pravidla plavebního provozu)

Předpis č. 67/2015 Sb. - Vyhláška o pravidlech plavebního provozu (pravidla plavebního provozu)

č. 66/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech...

Předpis č. 66/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů

č. 65/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k pr...

Předpis č. 65/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění pozdějších předpisů

č. 64/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 380/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se spe...

Předpis č. 64/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 380/2003 Sb., o veterinárních požadavcích na obchodování se spermatem, vaječnými buňkami a embryi a o veterinárních podmínkách jejich dovozu ze třetích zemí, ve znění pozdějších předpisů

č. 63/2015 Sb. - Vyhláška o vzoru průkazu státního zaměstnance pověřeného vykonávat ve služebních úřadech kontrolu ve...

Předpis č. 63/2015 Sb. - Vyhláška o vzoru průkazu státního zaměstnance pověřeného vykonávat ve služebních úřadech kontrolu ve služebních vztazích státních zaměstnanců

č. 62/2015 Sb. - Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o zdravotnických prostředcích

Předpis č. 62/2015 Sb. - Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o zdravotnických prostředcích

03.04.2015 - č. 61/2015 Sb. - Vyhláška o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony pro...

Předpis č. 61/2015 Sb. - Vyhláška o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony provedené Státním ústavem pro kontrolu léčiv podle zákona o zdravotnických prostředcích

03.04.2015 - č. 62/2015 Sb. - Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o zdravotni...

Předpis č. 62/2015 Sb. - Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o zdravotnických prostředcích

č. 61/2015 Sb. - Vyhláška o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony provedené Státním ústavem pro kontrolu léči...

Předpis č. 61/2015 Sb. - Vyhláška o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony provedené Státním ústavem pro kontrolu léčiv podle zákona o zdravotnických prostředcích

č. 60/2015 Sb. - Nařízení vlády o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti

Předpis č. 60/2015 Sb. - Nařízení vlády o stanovení seznamu činností pro jednotlivé vojenské hodnosti

č. 59/2015 Sb. - Nařízení vlády o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání

Předpis č. 59/2015 Sb. - Nařízení vlády o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání

č. 58/2015 Sb. - Nařízení vlády o stanovení kategorií obcí výkonu služby a koeficientů pro výpočet služebního příspěv...

Předpis č. 58/2015 Sb. - Nařízení vlády o stanovení kategorií obcí výkonu služby a koeficientů pro výpočet služebního příspěvku

č. 57/2015 Sb. - Nařízení vlády o stanovení rozsahu údajů zapisovaných do informačního systému o služebním platu a zp...

Předpis č. 57/2015 Sb. - Nařízení vlády o stanovení rozsahu údajů zapisovaných do informačního systému o služebním platu a způsobu jejich zapisování

01.04.2015 - č. 268/2014 Sb. - Zákon o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/...

Předpis č. 268/2014 Sb. - Zákon o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

01.04.2015 - č. 282/2014 Sb. - Nařízení vlády o některých podmínkách k provádění společné o...

Předpis č. 282/2014 Sb. - Nařízení vlády o některých podmínkách k provádění společné organizace trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků

01.04.2015 - č. 357/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, v...

Předpis č. 357/2014 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů

01.04.2015 - č. 34/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 396/2003 Sb., kterou se...

Předpis č. 34/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 396/2003 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky způsobu složení a vrácení kauce a složení a vrácení příspěvku na volební náklady v souvislosti s konáním voleb do Parlamentu České republiky, ve znění vyhlášky č. 345/2006 Sb.

01.04.2015 - č. 123/2000 Sb. - Zákon o zdravotnických prostředcích - ve znění 268/2014 Sb.

Předpis č. 123/2000 Sb. - Zákon o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů

01.04.2015 - č. 316/2000 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví náležitosti závěrečné zprávy o k... - ve znění 268/2014 Sb.

Předpis č. 316/2000 Sb. - Vyhláška Ministerstva zdravotnictví, kterou se stanoví náležitosti závěrečné zprávy o klinickém hodnocení zdravotnického prostředku

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413