Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

č. 84/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zák...

Předpis č. 84/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

č. 85/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů

Předpis č. 85/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů

č. 86/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o...

Předpis č. 86/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

č. 87/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s účinností rekodifikace soukromého práva

Předpis č. 87/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s účinností rekodifikace soukromého práva

č. 88/2015 Sb. - Vyhláška o odměně správce pověřeného správou podílu v obchodní korporaci a o náhradě jeho hotových v...

Předpis č. 88/2015 Sb. - Vyhláška o odměně správce pověřeného správou podílu v obchodní korporaci a o náhradě jeho hotových výdajů

15.04.2015 - č. 46/2015 Sb. - Vyhláška o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na který...

Předpis č. 46/2015 Sb. - Vyhláška o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě

15.04.2015 - č. 241/2002 Sb. - Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o stanovení vodních ná... - ve znění 46/2015 Sb.

Předpis č. 241/2002 Sb. - Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě

15.04.2015 - č. 39/2006 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spo... - ve znění 46/2015 Sb.

Předpis č. 39/2006 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 241/2002 Sb., o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě

15.04.2015 - č. 209/2007 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spo... - ve znění 46/2015 Sb.

Předpis č. 209/2007 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 241/2002 Sb., o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a užívání povrchových vod k plavbě, ve znění vyhlášky č. 39/2006 Sb.

15.04.2015 - č. 63/2015 Sb. - Vyhláška o vzoru průkazu státního zaměstnance pověřeného vyk...

Předpis č. 63/2015 Sb. - Vyhláška o vzoru průkazu státního zaměstnance pověřeného vykonávat ve služebních úřadech kontrolu ve služebních vztazích státních zaměstnanců

15.04.2015 - č. 66/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 222/1995 Sb., o vodních...

Předpis č. 66/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 222/1995 Sb., o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí, ve znění pozdějších předpisů

15.04.2015 - č. 222/1995 Sb. - Vyhláška o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, ... - ve znění 66/2015 Sb.

Předpis č. 222/1995 Sb. - Vyhláška Ministerstva dopravy o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí

č. 74/2015 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat

Předpis č. 74/2015 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat

15.04.2015 - č. 73/2015 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb v oblastech N...

Předpis č. 73/2015 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě

15.04.2015 - č. 74/2015 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací na opatření d...

Předpis č. 74/2015 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat

č. 73/2015 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě

Předpis č. 73/2015 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě

č. 71/2015 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Předpis č. 71/2015 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

č. 70/2015 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Předpis č. 70/2015 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

č. 69/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 363/2009 Sb., o stanovení důchodového věku a přepoč...

Předpis č. 69/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 363/2009 Sb., o stanovení důchodového věku a přepočtu starobních důchodů některých horníků, kteří začali vykonávat své zaměstnání před rokem 1993

č. 68/2015 Sb. - Nařízení vlády o stanovení seznamu speciálních odborností a činností nezbytných pro plnění úkolů ozb...

Předpis č. 68/2015 Sb. - Nařízení vlády o stanovení seznamu speciálních odborností a činností nezbytných pro plnění úkolů ozbrojených sil a Vojenské policie a výše stabilizačního příspěvku

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413