Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.07.2015 - č. 198/2009 Sb. - Antidiskriminační zákon - ve znění 332/2014 Sb.

Předpis č. 198/2009 Sb. - Zákon o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon)

01.07.2015 - č. 200/2009 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 565/2006 Sb... - ve znění 332/2014 Sb.

Předpis č. 200/2009 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 565/2006 Sb., o platových poměrech vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů

01.07.2015 - č. 272/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z po... - ve znění 332/2014 Sb.

Předpis č. 272/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů

01.07.2015 - č. 203/2010 Sb. - Nařízení vlády o seznamu činností vojáků z povolání stanoven... - ve znění 60/2015 Sb.

Předpis č. 203/2010 Sb. - Nařízení vlády o seznamu činností vojáků z povolání stanovených pro jednotlivé hodnostní sbory a vojenské hodnosti

01.07.2015 - č. 223/2010 Sb. - Nařízení vlády o katalogu prací vojáků z povolání - ve znění 332/2014 Sb.

Předpis č. 223/2010 Sb. - Nařízení vlády o katalogu prací vojáků z povolání

01.07.2015 - č. 376/2010 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 565/2006 Sb... - ve znění 332/2014 Sb.

Předpis č. 376/2010 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 565/2006 Sb., o platových poměrech vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů

01.07.2015 - č. 45/2011 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 565/2006 Sb... - ve znění 332/2014 Sb.

Předpis č. 45/2011 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 565/2006 Sb., o platových poměrech vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů

01.07.2015 - č. 399/2012 Sb. - Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojis... - ve znění 332/2014 Sb.

Předpis č. 399/2012 Sb. - Zákon o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojistném na důchodové spoření

01.07.2015 - č. 132/2015 Sb. - Vyhláška o sazebníku náhrad nákladů za rozbory prováděné lab...

Předpis č. 132/2015 Sb. - Vyhláška o sazebníku náhrad nákladů za rozbory prováděné laboratořemi Státní zemědělské a potravinářské inspekce pro účely kontroly

01.07.2015 - č. 541/2002 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví sazebník náhrad nákladů za rozbo... - ve znění 132/2015 Sb.

Předpis č. 541/2002 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví sazebník náhrad nákladů za rozbory prováděné laboratořemi Státní zemědělské a potravinářské inspekce pro účely kontroly podle § 3 odst. 3 písm. b) zákona č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů

01.07.2015 - č. 469/2005 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 541/2002 Sb., kterou se... - ve znění 132/2015 Sb.

Předpis č. 469/2005 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 541/2002 Sb., kterou se stanoví sazebník náhrad nákladů za rozbory prováděné laboratořemi Státní zemědělské a potravinářské inspekce pro účely kontroly podle § 3 odst. 3 písm. b) zákona č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů

01.07.2015 - č. 134/2015 Sb. - Nařízení vlády o podrobnostech služebního hodnocení státních...

Předpis č. 134/2015 Sb. - Nařízení vlády o podrobnostech služebního hodnocení státních zaměstnanců a vazbě výsledku služebního hodnocení na osobní příplatek státního zaměstnance

01.07.2015 - č. 135/2015 Sb. - Nařízení vlády o dalších překážkách ve státní službě, za kte...

Předpis č. 135/2015 Sb. - Nařízení vlády o dalších překážkách ve státní službě, za které přísluší státnímu zaměstnanci plat

01.07.2015 - č. 136/2015 Sb. - Nařízení vlády o rovnocennosti některých zkoušek a odborných...

Předpis č. 136/2015 Sb. - Nařízení vlády o rovnocennosti některých zkoušek a odborných kvalifikací zvláštní části úřednické zkoušky

01.07.2015 - č. 137/2015 Sb. - Nařízení vlády o dalších případech, ve kterých lze přijmout ...

Předpis č. 137/2015 Sb. - Nařízení vlády o dalších případech, ve kterých lze přijmout osobu do služebního poměru na dobu určitou

01.07.2015 - č. 139/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní ...

Předpis č. 139/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)

01.07.2015 - č. 140/2015 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikac...

Předpis č. 140/2015 Sb. - Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)

01.07.2015 - č. 142/2015 Sb. - Vyhláška o některých podmínkách pro práci členů posádky lodě

Předpis č. 142/2015 Sb. - Vyhláška o některých podmínkách pro práci členů posádky lodě

01.07.2015 - č. 267/1999 Sb. - Vyhláška Ministerstva obrany, kterou se stanoví výše náborov... - ve znění 146/2015 Sb.

Předpis č. 267/1999 Sb. - Vyhláška Ministerstva obrany, kterou se stanoví výše náborového příspěvku, příspěvku při přestěhování a stravného a postup při přiznávání cestovních a jiných náhrad vojákům z povolání

01.07.2015 - č. 326/2000 Sb. - Vyhláška Ministerstva vnitra o způsobu označování ulic a ost... - ve znění 147/2015 Sb.

Předpis č. 326/2000 Sb. - Vyhláška Ministerstva vnitra o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422