Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

22.01.2021 - č. 21/2021 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 55 o prodloužení nouzového...

Předpis č. 21/2021 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 55 o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2

č. 20/2021 Sb. - Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2021/CAU o regulaci cen poskytovanýc...

Předpis č. 20/2021 Sb. - Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání Cenového předpisu 1/2021/CAU o regulaci cen poskytovaných zdravotních služeb, stanovení maximálních cen zdravotních služeb poskytovaných zubními lékaři hrazených z veřejného zdravotního pojištění a specifických zdravotních výkonů

20.01.2021 - č. 18/2021 Sb. - Nařízení vlády o použití Armády České republiky k záchranným...

Předpis č. 18/2021 Sb. - Nařízení vlády o použití Armády České republiky k záchranným pracím při ochraně obyvatelstva a prevenci šíření koronaviru SARS CoV-2 spočívající v součinnosti při vybudování Velkokapacitního očkovacího centra a jeho částečné obsluze

č. 19/2021 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu...

Předpis č. 19/2021 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb.

č. 18/2021 Sb. - Nařízení vlády o použití Armády České republiky k záchranným pracím při ochraně obyvatelstva a preve...

Předpis č. 18/2021 Sb. - Nařízení vlády o použití Armády České republiky k záchranným pracím při ochraně obyvatelstva a prevenci šíření koronaviru SARS CoV-2 spočívající v součinnosti při vybudování Velkokapacitního očkovacího centra a jeho částečné obsluze

19.01.2021 - č. 16/2021 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 53 o zákazu maloobchodního...

Předpis č. 16/2021 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 53 o přijetí krizového opatření

19.01.2021 - č. 17/2021 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 54 o přijetí krizového opa...

Předpis č. 17/2021 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 54 o přijetí krizového opatření

č. 17/2021 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 54 o přijetí krizového opatření

Předpis č. 17/2021 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 54 o přijetí krizového opatření

č. 16/2021 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 53 o zákazu maloobchodního prodeje a prodeje a poskytování služeb ...

Předpis č. 16/2021 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 53 o přijetí krizového opatření

15.01.2021 - č. 582/2020 Sb. - Vyhláška o rozsahu, formě a způsobu předávání informací pro ...

Předpis č. 582/2020 Sb. - Vyhláška o rozsahu, formě a způsobu předávání informací pro zajištění srovnávacího nástroje

15.01.2021 - č. 1/2021 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách použití peněžních prostředků Stá...

Předpis č. 1/2021 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou úvěru poskytovaného na modernizaci nebo pořízení obydlí

15.01.2021 - č. 2/2021 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách použití peněžních prostředků Stá...

Předpis č. 2/2021 Sb. - Nařízení vlády o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou úvěru na podporu výstavby nájemních bytů na území České republiky

č. 15/2021 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

Předpis č. 15/2021 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

č. 14/2021 Sb. - Zákon o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost Če...

Předpis č. 14/2021 Sb. - Zákon o nakládání se zbraněmi v některých případech ovlivňujících vnitřní pořádek nebo bezpečnost České republiky

č. 13/2021 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve ...

Předpis č. 13/2021 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní a střeliva, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

č. 7/2021 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 72 odst. 1 věty třetí zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ...

Předpis č. 7/2021 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 24. listopadu 2020 sp. zn. Pl. ÚS 24/19 ve věci návrhu na zrušení § 72 odst. 1 věty třetí zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 263/2019 Sb., § 47 odst. 1 věty třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 263/2019 Sb., a § 53 odst. 1 věty třetí zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 263/2019 Sb.

12.01.2021 - č. 6/2021 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 70 až 78 zákona ...

Předpis č. 6/2021 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 10. listopadu 2020 sp. zn. Pl. ÚS 33/16 ve věci návrhu na zrušení § 70 až 78 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, a § 41a odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

12.01.2021 - č. 7/2021 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 72 odst. 1 věty ...

Předpis č. 7/2021 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 24. listopadu 2020 sp. zn. Pl. ÚS 24/19 ve věci návrhu na zrušení § 72 odst. 1 věty třetí zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění zákona č. 263/2019 Sb., § 47 odst. 1 věty třetí zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění zákona č. 263/2019 Sb., a § 53 odst. 1 věty třetí zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění zákona č. 263/2019 Sb.

12.01.2021 - č. 12/2021 Sb. - Usnesení vlády ČR č. 33 o zákazu zpopelnit tělo osoby zemřel...

Předpis č. 12/2021 Sb. - Usnesení vlády České republiky č. 33 o přijetí krizového opatření

č. 6/2021 Sb. - Nález ÚS ČR o zamítnutí návrhu na zrušení § 70 až 78 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách,...

Předpis č. 6/2021 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 10. listopadu 2020 sp. zn. Pl. ÚS 33/16 ve věci návrhu na zrušení § 70 až 78 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů, a § 41a odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422