Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.04.2015 - č. 223/2012 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 453/2004 Sb... - ve znění 268/2014 Sb.

Předpis č. 223/2012 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 453/2004 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro, ve znění pozdějších předpisů

01.04.2015 - č. 308/2012 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 244/2004 Sb... - ve znění 282/2014 Sb.

Předpis č. 308/2012 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 244/2004 Sb., o stanovení bližších podmínek pro uplatňování dávky v odvětví mléka a mléčných výrobků v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky, ve znění pozdějších předpisů

01.04.2015 - č. 274/2001 Sb. - Zákon o vodovodech a kanalizacích - ve znění 39/2015 Sb.

Předpis č. 274/2001 Sb. - Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)

01.04.2015 - č. 183/2006 Sb. - Stavební zákon - ve znění 39/2015 Sb.

Předpis č. 183/2006 Sb. - Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

01.04.2015 - č. 39/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vl...

Předpis č. 39/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.04.2015 - č. 41/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zeměd...

Předpis č. 41/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů

01.04.2015 - č. 100/2001 Sb. - Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí - ve znění 39/2015 Sb.

Předpis č. 100/2001 Sb. - Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)

01.04.2015 - č. 50/2015 Sb. - Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování př...

Předpis č. 50/2015 Sb. - Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády

01.04.2015 - č. 51/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb....

Předpis č. 51/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění nařízení vlády č. 308/2014 Sb.

01.04.2015 - č. 52/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb....

Předpis č. 52/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů

01.04.2015 - č. 37/2003 Sb. - Nařízení vlády o odměnách za výkon funkce členům zastupitels... - ve znění 52/2015 Sb.

Předpis č. 37/2003 Sb. - Nařízení vlády o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev

01.04.2015 - č. 112/2008 Sb. - Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování ná... - ve znění 50/2015 Sb.

Předpis č. 112/2008 Sb. - Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám

01.04.2015 - č. 54/2015 Sb. - Nařízení vlády o technických požadavcích na zdravotnické pro...

Předpis č. 54/2015 Sb. - Nařízení vlády o technických požadavcích na zdravotnické prostředky

01.04.2015 - č. 55/2015 Sb. - Nařízení vlády o technických požadavcích na aktivní implanta...

Předpis č. 55/2015 Sb. - Nařízení vlády o technických požadavcích na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky

01.04.2015 - č. 56/2015 Sb. - Nařízení vlády o technických požadavcích na diagnostické zdr...

Předpis č. 56/2015 Sb. - Nařízení vlády o technických požadavcích na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro

č. 54/2015 Sb. - Nařízení vlády o technických požadavcích na zdravotnické prostředky

Předpis č. 54/2015 Sb. - Nařízení vlády o technických požadavcích na zdravotnické prostředky

č. 55/2015 Sb. - Nařízení vlády o technických požadavcích na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky

Předpis č. 55/2015 Sb. - Nařízení vlády o technických požadavcích na aktivní implantabilní zdravotnické prostředky

č. 56/2015 Sb. - Nařízení vlády o technických požadavcích na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro

Předpis č. 56/2015 Sb. - Nařízení vlády o technických požadavcích na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro

27.03.2015 - č. 43/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spo...

Předpis č. 43/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů

č. 53/2015 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupn...

Předpis č. 53/2015 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405