Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

č. 129/2015 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Předpis č. 129/2015 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

č. 130/2015 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Předpis č. 130/2015 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

04.06.2015 - č. 127/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování s...

Předpis č. 127/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

03.06.2015 - č. 126/2015 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výr...

Předpis č. 126/2015 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí rozluštění chetitštiny Bedřichem Hrozným

01.06.2015 - č. 116/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 27...

Předpis č. 116/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 278/1998 Sb., k provedení zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 60/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů

01.06.2015 - č. 278/1998 Sb. - Vyhláška k provedení zákona o pojišťování a financování vývo... - ve znění 116/2015 Sb.

Předpis č. 278/1998 Sb. - Vyhláška Ministerstva financí k provedení zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 60/1998 Sb.

01.06.2015 - č. 120/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a ob...

Předpis č. 120/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu, ve znění pozdějších předpisů

01.06.2015 - č. 345/2002 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a ... - ve znění 120/2015 Sb.

Předpis č. 345/2002 Sb. - Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu, kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu

01.06.2015 - č. 123/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví seznam znaleckých oborů a odvětv...

Předpis č. 123/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví seznam znaleckých oborů a odvětví pro výkon znalecké činnosti

01.06.2015 - č. 124/2015 Sb. - Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zd...

Předpis č. 124/2015 Sb. - Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírodního léčivého zdroje peloidu ložiska Habřínky lázeňského místa Velichovky a vymezení konkrétních ochranných opatření

01.06.2015 - č. 122/2015 Sb. - Vyhláška o způsobu vnějšího označení, služebních stejnokrojí...

Předpis č. 122/2015 Sb. - Vyhláška o způsobu vnějšího označení, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel, plavidel a letadel Policie České republiky a o prokazování příslušnosti k Policii České republiky (o policejním označení)

01.06.2015 - č. 460/2008 Sb. - Vyhláška o způsobu vnějšího označení, služebních stejnokrojí... - ve znění 122/2015 Sb.

Předpis č. 460/2008 Sb. - Vyhláška o způsobu vnějšího označení, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel, plavidel a letadel Policie České republiky a o prokazování příslušnosti k Policii České republiky

01.06.2015 - č. 1/2011 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 460/2008 Sb., o způsobu... - ve znění 122/2015 Sb.

Předpis č. 1/2011 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 460/2008 Sb., o způsobu vnějšího označení, služebních stejnokrojích a zvláštním barevném provedení a označení služebních vozidel, plavidel a letadel Policie České republiky a o prokazování příslušnosti k Policii České republiky

01.06.2015 - č. 69/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 363/2009 Sb...

Předpis č. 69/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 363/2009 Sb., o stanovení důchodového věku a přepočtu starobních důchodů některých horníků, kteří začali vykonávat své zaměstnání před rokem 1993

01.06.2015 - č. 86/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 279/2003 Sb., o výkonu zajišt...

Předpis č. 86/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.06.2015 - č. 88/2015 Sb. - Vyhláška o odměně správce pověřeného správou podílu v obchod...

Předpis č. 88/2015 Sb. - Vyhláška o odměně správce pověřeného správou podílu v obchodní korporaci a o náhradě jeho hotových výdajů

01.06.2015 - č. 89/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 508/2004 Sb...

Předpis č. 89/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 508/2004 Sb., kterým se stanoví vzory hodnostního označení příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů

01.06.2015 - č. 93/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 26/2003 Sb....

Předpis č. 93/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 26/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení, ve znění nařízení vlády č. 621/2004 Sb.

01.06.2015 - č. 219/2000 Sb. - Zákon o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích - ve znění 86/2015 Sb.

Předpis č. 219/2000 Sb. - Zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích

01.06.2015 - č. 279/2003 Sb. - Zákon o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení - ve znění 86/2015 Sb.

Předpis č. 279/2003 Sb. - Zákon o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413