Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.10.2015 - č. 229/2015 Sb. - Vyhláška o způsobu zpracování návrhu ročního plánu kontrol a...

Předpis č. 229/2015 Sb. - Vyhláška o způsobu zpracování návrhu ročního plánu kontrol a náležitostech obsahu informace o výsledku kontroly a zprávy o kontrole

01.10.2015 - č. 281/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetí... - ve znění 224/2015 Sb.

Předpis č. 281/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím daňového řádu

01.10.2015 - č. 488/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závaž... - ve znění 224/2015 Sb.

Předpis č. 488/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 59/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), ve znění pozdějších předpisů

01.10.2015 - č. 237/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 52/1997 Sb., kterou se ...

Předpis č. 237/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 52/1997 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci hlavních důlních děl, ve znění pozdějších předpisů

01.10.2015 - č. 52/1997 Sb. - Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se stanoví požadavky... - ve znění 237/2015 Sb.

Předpis č. 52/1997 Sb. - Vyhláška Českého báňského úřadu, kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci hlavních důlních děl

01.10.2015 - č. 240/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se...

Předpis č. 240/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, ve znění pozdějších předpisů

01.10.2015 - č. 242/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 458/2013 Sb...

Předpis č. 242/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 458/2013 Sb., o seznamu výchozích a pomocných látek a jejich ročních množstevních limitech

01.10.2015 - č. 243/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb...

Předpis č. 243/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek

č. 249/2015 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí

Předpis č. 249/2015 Sb. - Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí

01.10.2015 - č. 248/2015 Sb. - Vyhláška o podrobnostech provádění zpětného odběru pneumatik

Předpis č. 248/2015 Sb. - Vyhláška o podrobnostech provádění zpětného odběru pneumatik

č. 248/2015 Sb. - Vyhláška o podrobnostech provádění zpětného odběru pneumatik

Předpis č. 248/2015 Sb. - Vyhláška o podrobnostech provádění zpětného odběru pneumatik

01.10.2015 - č. 166/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opa...

Předpis č. 166/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů

01.10.2015 - č. 181/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se...

Předpis č. 181/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, ve znění vyhlášky č. 107/2013 Sb.

č. 247/2015 Sb. - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků opakovaných voleb do zastu...

Předpis č. 247/2015 Sb. - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků opakovaných voleb do zastupitelstva obce konaných dne 26. září 2015

30.09.2015 - č. 245/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se...

Předpis č. 245/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů

30.09.2015 - č. 671/2004 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijíma... - ve znění 245/2015 Sb.

Předpis č. 671/2004 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách

č. 246/2015 Sb. - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitel...

Předpis č. 246/2015 Sb. - Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 26. září 2015

č. 245/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijím...

Předpis č. 245/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů

č. 244/2015 Sb. - Vyhláška o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2014, přepočítacího koeficientu pro úpravu v...

Předpis č. 244/2015 Sb. - Vyhláška o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2014, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2014, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2016 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2016 a o zvýšení důchodů v roce 2016

č. 243/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek

Předpis č. 243/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422