Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.07.2015 - č. 68/2015 Sb. - Nařízení vlády o stanovení seznamu speciálních odborností a ...

Předpis č. 68/2015 Sb. - Nařízení vlády o stanovení seznamu speciálních odborností a činností nezbytných pro plnění úkolů ozbrojených sil a Vojenské policie a výše stabilizačního příspěvku

01.07.2015 - č. 78/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kon...

Předpis č. 78/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů

01.07.2015 - č. 81/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě...

Předpis č. 81/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.07.2015 - č. 103/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření e...

Předpis č. 103/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

01.07.2015 - č. 112/2015 Sb. - Vyhláška o odborné a zdravotní způsobilosti členů posádky lo...

Předpis č. 112/2015 Sb. - Vyhláška o odborné a zdravotní způsobilosti členů posádky lodě, průkazech způsobilosti, námořnických knížkách a kapitánském slibu

01.07.2015 - č. 143/1992 Sb. - Zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových... - ve znění 332/2014 Sb.

Předpis č. 143/1992 Sb. - Zákon o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech

01.07.2015 - č. 590/1992 Sb. - Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon Če... - ve znění 332/2014 Sb.

Předpis č. 590/1992 Sb. - Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, a některé další zákony

01.07.2015 - č. 10/1993 Sb. - Zákon o státním rozpočtu ČR na rok 1993 - ve znění 332/2014 Sb.

Předpis č. 10/1993 Sb. - Zákon České národní rady o státním rozpočtu České republiky na rok 1993, o změně a doplnění některých zákonů České národní rady a některých dalších předpisů

01.07.2015 - č. 166/1993 Sb. - Zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu - ve znění 78/2015 Sb.

Předpis č. 166/1993 Sb. - Zákon o Nejvyšším kontrolním úřadu

01.07.2015 - č. 40/1994 Sb. - Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 143/1992 Sb., o pl... - ve znění 332/2014 Sb.

Předpis č. 40/1994 Sb. - Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

01.07.2015 - č. 118/1995 Sb. - Zákon, kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislost... - ve znění 332/2014 Sb.

Předpis č. 118/1995 Sb. - Zákon, kterým se mění a doplňují některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o státní sociální podpoře

01.07.2015 - č. 201/1997 Sb. - Zákon o platu a některých dalších náležitostech státních zás... - ve znění 332/2014 Sb.

Předpis č. 201/1997 Sb. - Zákon o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zákona č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů

01.07.2015 - č. 222/1997 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví zvláštní jednorázová peněž... - ve znění 332/2014 Sb.

Předpis č. 222/1997 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví zvláštní jednorázová peněžní náležitost pro příslušníky Policie České republiky

01.07.2015 - č. 47/1998 Sb. - Nařízení vlády o zvláštní jednorázové peněžní náležitosti pr... - ve znění 332/2014 Sb.

Předpis č. 47/1998 Sb. - Nařízení vlády o zvláštní jednorázové peněžní náležitosti pro příslušníky Vězeňské služby České republiky

01.07.2015 - č. 225/1999 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetí... - ve znění 332/2014 Sb.

Předpis č. 225/1999 Sb. - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o vojácích z povolání

01.07.2015 - č. 217/2000 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za... - ve znění 332/2014 Sb.

Předpis č. 217/2000 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 10/1993 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 1993, o změně a doplnění některých zákonů České národní rady a některých dalších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 132/2000 Sb., o změně a zrušení některých zákonů souvisejících se zákonem o krajích, zákonem o obcích, zákonem o okresních úřadech a zákonem o hlavním městě Praze

01.07.2015 - č. 250/2000 Sb. - Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů - ve znění 24/2015 Sb.

Předpis č. 250/2000 Sb. - Zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

01.07.2015 - č. 450/2000 Sb. - Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o kapitánském slibu, z... - ve znění 112/2015 Sb.

Předpis č. 450/2000 Sb. - Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o kapitánském slibu, zkouškách, odborné a zdravotní způsobilosti členů posádky lodě, průkazech způsobilosti, námořnických knižkách a o zdravotní péči o členy posádky lodě

01.07.2015 - č. 492/2001 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměn... - ve znění 332/2014 Sb.

Předpis č. 492/2001 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů

01.07.2015 - č. 289/2002 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví rozsah a způsob poskytován... - ve znění 332/2014 Sb.

Předpis č. 289/2002 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví rozsah a způsob poskytování údajů do Informačního systému o platech

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413