Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

01.01.2021 - č. 340/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 76/2005 Sb., o stanoven...

Předpis č. 340/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 76/2005 Sb., o stanovení způsobu výpočtu rozdílu mezi příjmy pojistného na důchodové pojištění a výdaji na dávky důchodového pojištění, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2021 - č. 341/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti...

Předpis č. 341/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif), ve znění pozdějších předpisů

01.01.2021 - č. 345/2020 Sb. - Vyhláška o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecn...

Předpis č. 345/2020 Sb. - Vyhláška o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem

01.01.2021 - č. 579/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 215/2020 Sb...

Předpis č. 579/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 215/2020 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou, ve znění nařízení vlády č. 308/2020 Sb.

01.01.2021 - č. 346/2020 Sb. - Vyhláška o stanovení správních obvodů obcí s rozšířenou půso...

Předpis č. 346/2020 Sb. - Vyhláška o stanovení správních obvodů obcí s rozšířenou působností, území obvodů hlavního města Prahy a příslušnosti některých obcí do jiného okresu

01.01.2021 - č. 584/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních d...

Předpis č. 584/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 461/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti se zákazem nebo omezením podnikatelské činnosti v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2

01.01.2021 - č. 357/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavc...

Předpis č. 357/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, ve znění pozdějších předpisů

01.01.2021 - č. 359/2020 Sb. - Vyhláška o měření elektřiny

Předpis č. 359/2020 Sb. - Vyhláška o měření elektřiny

01.01.2021 - č. 360/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 317/2014 Sb., o významn...

Předpis č. 360/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a jejich určujících kritériích, ve znění vyhlášky č. 205/2016 Sb.

01.01.2021 - č. 381/2020 Sb. - Nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za ro...

Předpis č. 381/2020 Sb. - Nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2019, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2019, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2021 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2021 a o zvýšení důchodů v roce 2021

01.01.2021 - č. 382/2020 Sb. - Nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2021

Předpis č. 382/2020 Sb. - Nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2021

01.01.2021 - č. 580/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze ...

Předpis č. 580/2020 Sb. - Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2021 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení

01.01.2021 - č. 383/2020 Sb. - Nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podl...

Předpis č. 383/2020 Sb. - Nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2021

01.01.2021 - č. 581/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 191/2017 Sb., o náležit...

Předpis č. 581/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 191/2017 Sb., o náležitostech podání a formulářů elektronických podání v insolvenčním řízení a o změně vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení a kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona, ve znění vyhlášky č. 131/2019 Sb.

01.01.2021 - č. 387/2020 Sb. - Nařízení vlády o oceněních udělovaných Ministerstvem spraved...

Předpis č. 387/2020 Sb. - Nařízení vlády o oceněních udělovaných Ministerstvem spravedlnosti

01.01.2021 - č. 583/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti obsahu dokumentace p...

Předpis č. 583/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti obsahu dokumentace pro vydání společného povolení u staveb dopravní infrastruktury

01.01.2021 - č. 403/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výs...

Předpis č. 403/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

01.01.2021 - č. 585/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách zís...

Předpis č. 585/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů

01.01.2021 - č. 404/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 425/2012 Sb., o předklá...

Předpis č. 404/2020 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 425/2012 Sb., o předkládání informací penzijní společností České národní bance, ve znění vyhlášky č. 476/2017 Sb.

01.01.2021 - č. 587/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a další...

Předpis č. 587/2020 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419