Aktuálně v zákonech ČR

Zdrojem aktuálních informací jsou RSS kanály portálu zakonyprolidi.cz

29.09.2015 - č. 232/2015 Sb. - Nařízení vlády o státní energetické koncepci a o územní ener...

Předpis č. 232/2015 Sb. - Nařízení vlády o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci

29.09.2015 - č. 234/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 118/2013 Sb., o energet...

Předpis č. 234/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 118/2013 Sb., o energetických specialistech

29.09.2015 - č. 195/2001 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví podrobnosti obsahu územní ... - ve znění 232/2015 Sb.

Předpis č. 195/2001 Sb. - Nařízení vlády, kterým se stanoví podrobnosti obsahu územní energetické koncepce

29.09.2015 - č. 118/2013 Sb. - Vyhláška o energetických specialistech - ve znění 234/2015 Sb.

Předpis č. 118/2013 Sb. - Vyhláška o energetických specialistech

25.09.2015 - č. 219/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajskýc...

Předpis č. 219/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

č. 241/2015 Sb. -

Předpis č. 241/2015 Sb. -

č. 240/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací d...

Předpis č. 240/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, ve znění pozdějších předpisů

č. 239/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, p...

Předpis č. 239/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění nařízení vlády č. 273/2009 Sb.

č. o1/c98/2015 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb v zákoně č. 40/2009 Sb.

Předpis č. o1/c98/2015 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb v zákoně č. 40/2009 Sb.

č. 238/2015 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 11. srpna 2015 sp. zn. Pl. ÚS 6/15 ve věci návrhu na zrušení nařízení o...

Předpis č. 238/2015 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 11. srpna 2015 sp. zn. Pl. ÚS 6/15 ve věci návrhu na zrušení nařízení obce Vojkovice č. 1/2014, kterým se vydávají pravidla pro prodej zboží a poskytování služeb na území obce Vojkovice

č. 237/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 52/1997 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnost...

Předpis č. 237/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 52/1997 Sb., kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci hlavních důlních děl, ve znění pozdějších předpisů

č. 236/2015 Sb. - Vyhláška o stanovení podmínek pro předepisování, přípravu, distribuci, výdej a používání individuáln...

Předpis č. 236/2015 Sb. - Vyhláška o stanovení podmínek pro předepisování, přípravu, distribuci, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití

č. 236/2015 Sb. - Vyhláška o stanovení podmínek pro předepisování, přípravu, distribuci, výdej a používání individuáln...

Předpis č. 236/2015 Sb. - Vyhláška o stanovení podmínek pro předepisování, přípravu, distribuci, výdej a používání individuálně připravovaných léčivých přípravků s obsahem konopí pro léčebné použití

17.09.2015 - č. 238/2015 Sb. - Nález ÚS ČR o zrušení nařízení obce Vojkovice č. 1/2014, kte...

Předpis č. 238/2015 Sb. - Nález Ústavního soudu ze dne 11. srpna 2015 sp. zn. Pl. ÚS 6/15 ve věci návrhu na zrušení nařízení obce Vojkovice č. 1/2014, kterým se vydávají pravidla pro prodej zboží a poskytování služeb na území obce Vojkovice

17.09.2015 - č. o1/c98/2015 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb v zákoně...

Předpis č. o1/c98/2015 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskových chyb v zákoně č. 40/2009 Sb.

16.09.2015 - č. 211/2015 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 200. výro...

Předpis č. 211/2015 Sb. - Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny k 200. výročí představení parovozu Josefem Božkem

č. 235/2015 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

Předpis č. 235/2015 Sb. - Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí

č. 234/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 118/2013 Sb., o energetických specialistech

Předpis č. 234/2015 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 118/2013 Sb., o energetických specialistech

č. 233/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovní...

Předpis č. 233/2015 Sb. - Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního prostředí a o výši příplatku ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

č. 232/2015 Sb. - Nařízení vlády o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci

Předpis č. 232/2015 Sb. - Nařízení vlády o státní energetické koncepci a o územní energetické koncepci

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419